2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sv. Cyrila a Metoda

31.08.2013 20:35

Vchádzam do priestorov hotela a víta ma riaditeľka ZŠ Sv. Cyrila a Metoda v Košiciach so svojimi pozitívne naladenými zástupkyňami. Milý úsmev a prívetivé slová vyslovené zakaždým, keď niekto známy vstupi do budovy, nepatrili len mne, ale každej učiteľke, učiteľovi, ktorý po letnej dovolenke potrebuje počuť, že sa niekto na spoluprácu s ním teší. Svedčí to o veľkom záujme lídrov tejto školy dopriať kolegom pocit významu hneď od prvého dňa ich návratu do školy. Súčasťou stretnutia spojeného so spoločným obedom boli i motivujúce aktivity k téme školskej mediácie, vzťahov a riešenia konfliktov, ktorých cieĺom bolo priniesť nadhľad na prirodzenú rozdielnosť v našich povahách, jej dôležitosť pre proces vzájomného dopĺňania sa v pedagogickom tíme. To nám pomáha vnímať silu vzťahov a dôležitosť komunikácie. 

Program riešenia konfliktov do našich životov nahrávajú naše prirodzené výchovné autority (rodičia, učitelia). Vedomosť o dôvodoch nášho konania je pre naše ďalšie reakcie dôležitá. Nie je jedno, aký model deťom do ich života poskytneme. Náš žiak sa neustále vracia do skladu svojich skúseností a tam hľadá odpozorované riešenia od nás, dospelých. Učitelia by si mali klásť otázku - Aké prvotné skúsenosti poskytuje žiakom naša škola? Chceme podporovať súťaživosť, individualizmus (Kto bude prvý, dostane jednotku!) alebo rešpekt, úctu a toleranciu (Ak si hotový, pomôž s úlohou spolužiakovi)? 

Stretnúť kolegov, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom sa pohybujú ich žiaci, je pre mediátora príjemnou skúsenosťou. Prvé i druhé stretnutie ma ubezpečili, že učitelia tejto školy sú pripravení sprevádzať svojich žiakov aj na ceste rovesníckej mediácie, ktorá sa onedlho stane súčasťou kultúry ich školy.  

Ďakujem za príjemné stretnutie!

Dušana Bieleszová, mediátor

Spätná väzba kolegov z KošícViac tu: https://www.skolska-mediacia.sk/news/a2-stretnutie-s-ucitelmi-zs-sv-cyrila-a-metoda-v-kosiciach/

Späť