2. stretnutie s učiteľmi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

30.08.2013 13:58

Vchádzam do priestorov hotela a víta ma riaditeľka ZŠ Sv. Cyrila a Metoda v Košiciach so svojimi pozitívne naladenými zástupkyňami. Milý úsmev a prívetivé slová vyslovené zakaždým, keď niekto známy vstupi do budovy, nepatrili len mne, ale každej učiteľke, učiteľovi, ktorý po letnej dovolenke potrebuje počuť, že sa niekto na spoluprácu s ním teší. Svedčí to o veľkom záujme lídrov tejto školy dopriať kolegom pocit významu hneď od prvého dňa ich návratu do školy. Súčasťou stretnutia spojeného so spoločným obedom boli i motivujúce aktivity k téme školskej mediácie, vzťahov a riešenia konfliktov, ktorých cieĺom bolo priniesť nadhľad na prirodzenú rozdielnosť v našich povahách, jej dôležitosť pre proces vzájomného dopĺňania sa v pedagogickom tíme. To nám pomáha vnímať silu vzťahov a dôležitosť komunikácie. 

Program riešenia konfliktov do našich životov nahrávajú naše prirodzené výchovné autority (rodičia, učitelia). Vedomosť o dôvodoch nášho konania je pre naše ďalšie reakcie dôležitá. Nie je jedno, aký model deťom do ich života poskytneme. Náš žiak sa neustále vracia do skladu svojich skúseností a tam hľadá odpozorované riešenia od nás, dospelých. Učitelia by si mali klásť otázku - Aké prvotné skúsenosti poskytuje žiakom naša škola? Chceme podporovať súťaživosť, individualizmus (Kto bude prvý, dostane jednotku!) alebo rešpekt, úctu a toleranciu (Ak si hotový, pomôž s úlohou spolužiakovi)? 

Stretnúť kolegov, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom sa pohybujú ich žiaci, je pre mediátora príjemnou skúsenosťou. Prvé i druhé stretnutie ma ubezpečili, že učitelia tejto školy sú pripravení sprevádzať svojich žiakov aj na ceste rovesníckej mediácie, ktorá sa onedlho stane súčasťou kultúry ich školy.2

Späť