2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Nižnej

03.07.2016 18:12

Sformulujte list vašim pedagógom, v ktorom ich požiadate, aby boli takí, ako ste uviedli v charakteristike dobrého učiteľa. Aj to bola jedna z úloh 2. stretnutia s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Nižnej. 

 

Milý pán učiteľ,

Vybudovali ste si u nás veľkú autoritu. Vďaka Vašej prísnosti máme voči Vám rešpekt. Sme radi, že sa k nám správate ako k priateľovi a ste empatický k našim problémom. Správali ste sa ku každému tak, aby chápal pravidlá, ktoré treba plniť. Pomocou Vašej trpezlivosti ste nás motivovali a dávali nám príklad, ako byť cieľavedomí a pevní vo svojich rozhodnutiach. Naše problémy ste chápali a tolerovali. Snažili ste sa nám pomôcť ich vyriešiť. To si na Vás veľmi ceníme a sme Vám zato vďační.

S pozdravom, Vaša trieda :-).

 

So stredoškolákmi sme hovorili o vlastnostiach dobrého tímu, medzi ktoré zaradili tieto: spolupráca, tímovosť, disciplína, načasovanie, komunikatívnosť, vyspelosť, tolerantnosť, spravodlivosť, ochota, vernosť, úprimnosť, zápal, prijatie názoru iných, kolektívnosť, zhoda, vyspelosť, pozitívne myslenie, rešpekt, schopnosti jednotlivca, iniciatíva. Zadefinovali aj najčastejšie prekážky spolupráce. Patrí medzi ne neochota, nezhoda v názoroch a ponižovanie. 

 

Rovesníki mediátori riešili aj problémové situácie, pri ktorých sa rozhodovali, ako zareagovať, či má význam povedať pravdu. Uvažovali nad tým, či sa dá pravda naznačiť, alebo je lepšie vyhnúť sa odpovedi. 

Ich názory boli zrelé, komunikácia živá, dynamiká, spontánna. Dokázali vytvárať argumenty, protiargumenty, navzájom sa počúvali, akceptovali. V rámci skupiny dokázali príkladne korigovať jej dynamiku. 

Dušana Bieleszová

  

Späť