2. stretnutie ZŠ Park Angelinum, Košice

28.02.2012 19:59

Žiaci ZŠ Park Angelinum v Košiciach absolvovali 27.februára 2013 už druhú časť tréningových aktivít, ktoré im pomohli zorientovať sa  v mediácii konfliktov.  Stretnutiu predchádzalo aj pondelňajšie krátke virtuálne spojenie (webinár) so žiakmi, ktorí sa prvej časti tréningu pre chorobu  nemohli zúčastniť.  

V deň reálneho tréningu sa rovesnícki mediátori naučili spoznávať vlastné obranné mechanizmy. Hovorili sme o prežívaných stresových situáciách a napätí, ktoré ich sprevádzajú. Žiaci sa snažili formulovať kritické vety tak, aby boli čo najmenej zraňujúce.  Pokúšali sa pomenovať záujmy v pozičných výrokoch. Riešili situácie, ako sa treba zachovať, keď si spolužiaci navzájom skáču do reči. Rovesníci sa snažili vyjadriť pocity, sformulovať myšlienky a priania i zvažovať dôsledky svojich rozhodnutí.  Ako sa správa spolužiak, ktorý sa najčastejšie háda? Ako riešia ľudia situáciu, keď sa niekomu boja povedať svoj názor? Aké môžu byť dôvody na ukončenie kmarátstva? Stalo sa, že ste s nejakým názorom súhlasili len preto, že to povedal človek, ktorý je vám blízky a obsah povedaného nebol až tak dôležitý? 

Žiaci sa učili  aktívnemu počúvaniu s porozumením, učili sa triediť fakty a spracovať ich. Počas aktivít boli  aj v role pozorovateľov. Ich úlohou bolo všímať si reakcie v rovine týchto otázok: Ako prebiehali vzájomné dohody medzi spolužiakmi? Aký vplyv mala na správanie vrstovníkov záťažová situácia? Kto sa v skupine javil viac dominantne? Kto pôsobil utiahnuto? 

Žiaci skúšali pomenovať, ktoré prejavy zhoršujú komunikáciu a ktoré umožňujú riešiť konflikty k spokojnosti oboch strán. V rámci tvorivých úloh pracovali aj s emóciami. Aktívne vstupovali do deja a snažili sa riešiť vzniknuté konfliktné situácie tak, aby riešenia boli čo najlepšie. Kládli si otázky: Prečo konflikt vznikol? Ktoré riešenia by boli najlepšie možné pre všetkých? Existuje jedna alebo viac príčin konfliktu? Súvisia konflikty navzájom? Existuje jedno alebo viac riešení? 

Rovesnícki mediátori riešili aj praktické otázky, ktoré súvisia s udržiavaním aktivít rovesníckej mediácie v prostredí školy a  vzájomnu podporou. Konkrétne riešenia navrhovali v rovine týchto otázok: Ako nás môžu spolužiaci kontaktovať? Ktoré pravidlá riešenia konfliktov je v našom prostredí potrebné pripomínať? Ktoré aktivity nám pomôžu zlepšovať informovanosť komunity v škole o školskej a rovesníckej mediácii?

Certifikát rovesníckeho mediátora z rúk riaditeĺky školy, Mgr. Renáty Brédovej bol príjemnou bodkou za stráveným dňom. 

Lektor: Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

Reakcie detí: 

"Mám z toho veľmi dobrý pocit. Myslím si, že to akždému pomôže - nielen škole, ale aj v rodine a medzi kamarátmi. Veľmi sa mi páčili tie rôzne aktivity."

"Cítila som sa tu príjemne. Bolo to tu zaujímavé a naučila som sa kopu vecí. Budem vedieť vyriešiť konflikty. Som rada, že som mohla byť súčasťou mediácie. Konečne sme sa rozhovorili. Bolo to super.Dakujem, že som bola súčasťou. Ste výborná mediátorka." Bianka Lovičová

"Páčila sa mi dôvera našej skupiny a hry, ktoré sme hrali. Prinieslo mi to veľa rád a nových poznatkov. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť."

"Veľmi sa mi to páčilo. Naučila som sa lepšie rozoznať problémy, komunikovať s ostatnými. Atmosféra tu bola veľmi príjemná."

"Páčilo sa mi, že sme pracovali na aktivitách v skupinách, po ktorých vždy nasledovalo mediátorské poučenie. Spoznala som lepšie spolužiakov z iných tried. Bola by som rada, kedy sme v nejakých časových intervaloch dostávali ďalšie ucelenejšie informácie. Celkovo sa mi nápad s mediáciou páči a bola by som rada, keby sa rozšíril." Soňa Bachledová, 8.A

"Cítila som sa veľmi dobre. Myslím si, že dokážeme pomôcť spolužiakom. Najviac sa mi páčili aktivity a to, že sme ich prezentovali a rozprávali sa o tom."

"Mne sa dnešný deň páčil. Aktivity boli dobré. Takže som rád, že sme sa stretli." Stanislav Krijčír

"Páčila sa mi práca v skupinách, prezentácia, videá, témy, ktoré sme preberali sú v živote dôležité,komunikácia, spoznávanie spolužiakov, spolupráca so spolužiakmi a učiteľmi." Laura Kubíková, 8.A

"Cítil som sa dobre. Nič mi nechýba." Martin Mikluš

"Bolo to dobré. Všetko bolo vysvetlené. Aktivity boli fantastické!:-)." Jakub Gašpar, 4.S

"Hodina sa mi veľmi páčila. Bola zaujímavá a poučná. Nebolo to len školenie, ale robili sme aj zaujímavé hra a aktivity. " Zaleňáková, 5.C

"Je tu pekne, veľa sa naučím a hlavne pomôžem - spolužiakom. A ešte mi chýba viac práce. A je tu pekne." Max Vaco

"Všetko sa mi tu páčilo. Naučila som sa lepšie komunikovať a presadiť sa. Naučila som sa veľa nových a užitočných vecí. Ďakujem za príjemné chvíle s Vami a s inými spolužiakmi. Dúfam, že sa ešte uvidíme."

"Spoznal som nových kamarátov a zistil som, aká je mediácia dôležitá." Gregor Sobinkovič

"Veľmi sa mi to páčilo - tá spolupráca medzi spolužiakmi, komunikácia. Veľa nových skúseností som nadobudla. Super koelktív. Výborná pani mediátorka. Aj nabudúce." Emka

"Páčilo sa mi všetko. Hlavne hry, ktoré sme hrali. A som rada, že som sa tu niečo naučila." Laura

"Naučil som sa riešiť konflikty." Filip Štefán

"Mne sa páčilo všetko. Hlavne tie nápady o stretávkach mediátorov." Samko Šelesták, IV. C

"Mne to pomohlo, lebo už viem, čo mám robiť v prípade rôznych konflikto medzi žiakmi, ale aj medzi kamarátmi mimo školu. A budem sa snažiť všetky vedomosti uplatniť v praxi."

"Teším sa, že som sa toho veľa naučila a že budem vedieť riešiť konflikty v mojej triede. Ďakujem pekne." Sofi Hlebašková

"Dnes sa mi na tomto školení veľmi páčilo. A myslím, že mi aj pomohlo. Aktivity boli veľmi zaujímavé a tiež sa mi veľmi páčili aj videá, ktoré sme pozerali. Som veľmi rada, že môžem byť na týchto školeniach. Ďakujem,"

"Naučil som sa riešiť konflikty a pozorovať okolie." M. Ondeko

"Moja reakcia na rovesnícku mediáciu je dobrá. Veľmi sa mi to páčilo." Evka Hopfeová, IV.T

"Dnes som sa cítila veľmi dobre. Dalo mi to väčšie pochopenie celej mediácie a verím, že sa mi bude dobre usmerňovať pri konfliktoch."

"Mne sa páčilo všetko. Ďakujem za rady. rada som Vás stretla. S pozdravom." Kristína Dobiášová

"Páčilo sa mi to, hlavne niektoré hry. Dostal som mnoho zaujímavých informácií." Maroš Ondočko

 

 

 

Späť