2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

25.05.2018 20:12

"Zistil som, že sila sa dá vyjadriť rôzne a najsilnejšia je sila priateľstva." 

Rovesnícky mediátor ZŠ Alexandra Dubčeka

Aj táto myšlienka zaznela na 2. supervíznom stretnutí s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. Témou stretnutia boli Možnosti pôsobenia rovesníckeho mediátora v prostredí školy. Celým stretnutím nás sprevádzali myšlienky z filmu Obyčajná tvár (USA, Hong-Kong, 2017). Zamerali sme sa na silu spolupráce, priateľstva, odvahy, ale aj vzájomnej tolerancie medzi rovesníkmi. 

Organizačné zabezpečenie podujatia bolo v rukách deviataka, Patrika Taligu, ktorý úlohu zvládol príkladne. Náročná úloha stála pred vedúcimi štyroch skupín - Johankou, Lenkou, Aďkou a Ondríkom. Dohodli sme sa, že pre dnešný deň nebude ich úlohou vyjadrovať svoj názor, ale usmerňovať diskusiu v tíme, podnecovať roznorodosť názorov. Zadanie bolo skúškou, v ktorej starší rovesnícki mediátori obstáli veľmi pekne, o čom svedčí aj spätná väzba ich mladších "kolegov".

Milým prekvapením boli aj najmladší mediátori. Vyjadrovali sa odvážne, smelo, empaticky, napriek vekovému rozdielu medzi žiakmi. 

Na rovesníckych mediátorov sa prišli pozrieť aj PhDr. Lýdia Balková, prezidentka Komory mediátorov a Soňa Koreňová, školská mediátorka (už čoskoro :-)), jedna z autoriek programu Edubox Lozorno.

Program Rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Alexandra Dubčeka už tretí rok za výraznej podpory vedenia školy pani zástupkyne PhDr. Heleny Kačurovej a pána riaditeľa, PhDr. Pavla Bernátha v koordinácii ambasádorky programu, pani učiteĺky Chowaniecovej a pani učiteľky Vámošovej.

 

Myšlienky rovesníckych mediátorov: 

„Naučila som sa, že pozorovať je veľmi dôležité a že aj ľudia, ktorí vyzerajú inak, vedia dosiahnuť niečo veľké. Taktiež aj to, že každý môže mať problém aspoň jeden, o ktorom nechce hovoriť.“

"Mne sa páčila tímová spolupráca, lebo je to dôležité do života. Bavilo ma to. Bolo zaujímavé spojiť sa a vypočuť si názory rôznych ľudí. Celkovo sa mi v mojom tíme pracovalo výborne."

"Každý človek je výnimočný, ale viacerí o tom nevedia, tým ľuďom to musíme ukázať.

"Mne sa páčila tímová spolupráca, lebo je to dôležité do života. Bavilo ma to. Bolo zaujímavé spojiť sa a vypočuť si názory rôznych ľudí. Celkovo sa mi v mojom tíme pracovalo výborne."

 

 

Späť