3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

03.02.2016 17:05

"Prajem si zmeniť seba na lepšieho človeka." Aj takáto bola odpoveď rovesníckeho mediátora zo ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách na jednu z otázok, ktorá bola súčasťou diskusie v skupinách k téme Naše priania. Na treťom spoločnom stretnutí sme riešili podobnosti a rozdiely medzi spolužiakmi. Venovali sme sa aj téme štrajku učiteľov. Porovnávali sme odpovede, hľadali v nich spoločné znaky a odlišnosti. Rovesnícki mediátori sa zamýšľali nad tým, prečo niektorí učitelia štrajkujú a prečo niektorí nie, koho by v štrajku podporili a koho nie. Hovorili sme o ich predstave o ideálnej škole. Opäť sme si pozreli niektoré videá, snažili sa porozumieť ich obsahu systémom malých krokov - cez osoby, dej a skúmanie pocitov jednotlivých aktérov konfliktu, aj pozorovateľov. Rovesnícki mediátori sa učili tvoriť otázky, vyjadriť pocity, myšlienky. 

 

Späť