3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Park Angelinum, Košice

25.11.2014 19:56

Rovesnícka mediácia v ZŠ Park Angelinum v Košiciach funguje od školského roka 2012/2013. Tréning v tomto školskom roku absolvovalo 30 žiakov 4. až 9. ročníka. Po dohodnutí sa na pravidlách práce v skupinách, rovesnícki mediátori hľadali odpovede na otázky: 

Prečo by mal chodiť do školy žiak? Prečo by mal chodiť do školy učiteľ? Prečo by mal chodiť do školy rodič? Ako by mali vyzerať vzťahy medzi spolužiakmi v triede? Ako by mali vyzerať vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi? Ako by mal vyzerať vzťah rodiča a učiteľa? Akého učiteľa potrebujú utiahnutejší, tichší žiaci? Akého učiteľa potrebujú žiaci s poruchami učenia? Akého učiteľa potrebujú problémoví žiaci s arogantným správaním? Ako zistíte, že sa medzi spolužiakmi začína konflikt bez toho, aby to povedali? V ktorom období školského roka je najväčší predpoklad konfliktov medzi spolužiakmi? Ako zistíte, že spolužiaci, ktorí mali medzi sebou konflikt, sa udobrili?

Rovesnícki mediátori mali možnosť zúčastňovať sa aktivít nielen z pozície aktérov, ale aj z pozície pozorovateľov. Táto skúsenosť im umožnila porovnávať si v diskusiách svoje postrehy s postrehmi spolužiakov. 

Ako prebiehali vzájomné dohody? Ako vnímali spolužiakov z hľadiska ich potreby dominancie a utiahnutosti?  Kto sa nechal skôr viesť a kto mal potrebu byť vedený? 
 

Rovesnícki mediátori v ZŠ PArk Angelinum už vedia, že byť dobrým pozorovateĺom okolia im poskytuje priestor včas zasiahnuť v prípade, ak sila hromadiacich sa negatívnych emócií signalizuje blížiaci sa konflikt. Otvorené rozhovory, rešpekt k rôznym názorom, hľadanie kompromisov, vyjadrovanie súhlasu, nesúhlasu s názorom iných, úcta k ich skúsenostiam, aj poznanie, že k vysloveniu niektorých záverov je potrebné si dopriať čas, sú nádejou, že tejto generácii mladých ľudí na kvalite vzťahov záleží :-)

 
Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor
 
 
 
Zhodnotenie stretnutia rovesníckymi mediátormi:
Späť