3. stretnutie so stredoškolákmi v Nižnej

04.07.2016 18:11

Stretnutie so stredoškolákmi v Spojenej škole v Nižnej bolo zamerané na prácu s emóciami a skupinovu dynamiku.

Na základe neverbálnych prejavov (cez giffy) študenti pomenovávali pocity. Svoje postrehy zdôvodňovali. Rovesnícki mediátori reagovali pohotovo. Opierali sa zväčša o vlastné skúsenosti. Spočiatku videné pocity komentovali vetami, o ktorých predpokladali, že ich dané osoby vyslovili, neskôr pridali pomenovanie emócií slovom - prekvapenie, úžas, sklamanie,...

Stmeliť tím, naučiť rovesníckych mediátorov, že splniť úlohu je možné často za predpokladu, že sa všetci účastníci dohodnú na postupe, bolo cieľom ďalšej úlohy. Aktivita, pri ktorej sa študenti posúvali v kruhu, pričom stáli za stoličkami a ľavou rukou držali opierky stoličiek tak, aby sa zeme dotýkali len zadné nohy stoličky, spestrila, oživila atmosféru. Študenti pracovali v dvoch skupinách. Hra bola vrátená na začiatok vždy vtedy, ked sa ktorémukoľvek členovi skupiny dotkli zeme všetky štyri nohy stoličky. Obe skupiny sa o zladenie snažili niekolkokrát, po neúspechu sa vždy vrátili na začiatok, nič si nevyčítali, ich komentáre smerovali skôr k usmerneniu, ako treba postupovať. Neverbálnymi signálmi sa povzbudzovali a miestami dávali najavo sklamanie pri neúspechu. Obe skupiny zvolili rozumný spôsob, pri ktorom jeden člen dával pokyn a ostatní sa ním riadili.

Študenti v simulovaných podmienkach riešili aj problémové úlohy.

Na otázku, aký dôležitý odkaz chcete zanechať ďalšej generácii, odpovedali: Nezabíjajte čas technikou, ale žite naplno. Nepite, nechoďte v našich šľapajách. Šetrite prírodu. Trávte čas zmysluplnejšie a užitočnejšie, viac športujte a vzdelávajte sa. Žijete v súlade s prírodou. Užívajte si, dokiaľ môžete.

V jednej zo skupín sa študenti venovali doplneniu Abecedného slovníka emócií, ktorý vytvárali žiaci základných škôl. Ďalší riešili prípadové štúdie. Hľadali pozitívne prejavy smerujúce k zmierovaniu, ale aj také prejavy, ktoré prijatie dohody v tíme môžu komplikovať a riešenie želaného stavu zhoršovať. V debatách riešili drzosť, hnev, nenávisť, nudu, sklamanie, smútok, strach, tvrdohlavosť, úzkosť v rovine pomenovania charakteristikých prejavov. Hľadali príčiny spomínaných emócií a diskutovali o riešeniach, súčasne popisovali vlastnosti, ktoré k úspešnému riešeniu konkrétneho sporu rovesnícky mediátor potrebuje využiť.

Úlohy boli pripravené v spolupráci s Dagmar Tragalovou z Mediačného centra v Poprade.

 

   

 

Späť