4. stretnutie so stredoškolákmi z Nižnej

05.07.2016 18:10

Dôvera lektora mediácie k rovesníckym mediátorom je pri tréningových aktivitách kľúčová. Jeho úloha sprievodcu na ceste vnímania konfliktných situácií, ale aj možností reagovania na ne, spočíva vo veľkej miere v otváraní tém, ktoré si pýtajú komentár mladých, vyvolávaní diskusií s cieľom aktívneho počúvania, zdieľania, vzájomného inšpirovania sa. Poznanie, že na rovnakú vec môžeme mať rozdielny názor, že na všetky otázky nepotrebujeme odpoveď hneď, že na mnohé existuje dokonca rôzna odpoveď, že emócie  (pozitívne aj negatívne) sú prirodzenou súčasťou našich životov a čítanie neverbálnych prejavov nám pomáha pochopiť svet iných, to všetko môže byť cennou skúsenosťou pre zmierovanie napätia v triedach rovesníckymi mediátormi.  Referencie rovesníckych mediátorov.

 

Aktivity stretnutia

Aktivity štvrtého, záverečného stretnutia s rovesníckymi mediátormi boli postavené na zážitkovom učení v priamom kontakte s realitou prostredia, v ktorej sa pohybujú študenti. Po zadelení úloh v skupinách mali študenti určený čas na ich naplnenie. Využili sme IKT zručnosti študentov a nimi zdokumentované zážitky (video, fotografie) sme v rámci druhej časti bezprostredne analyzovali.
Anketa v uliciach obce na tému Aká je dnešná mládež, priniesla mladým skúsenosť aktívneho počúvania. Pri rozbore žiaci ako dôležitú skúsenosť uviedli pozitívnejšie reakcie respondentov pri predstavení sa a prezentovaní účelu zisťovania názorov.

 

Vypočuli si aj takéto vyjadrenia respondentov:

 • "Dnešná mládež nie je lepšia, je viac skazená a náročnejšia, ohrozujú ju drogy, alkohol, majú viac peňazí a majú k nim väčší prístup."
 • "Mladí sú zručnejší v technológiách, majú všetko a nevedia si to vážiť, majú menej práce a budú to mať ťažké do dochodku, majú však otvorený svet."
 • "Ovládajú techniku, ale nechce sa im robiť, nepohybujú sa, sú viac vzdelaní v jazykoch, majú otvorené zahraničie, lepší prístup učiteľov, ohrozuje ich technika, životný štýl, drogy, alkohol."
 • "Sú drzí ako opice, nie sú zodpovední, sú horší, chalanom chýba vojna (pokora, slušnosť), nechce sa im robiť, ohrozuje ich internet a sociálne siete, môžu ale slobodne cestovať."
 • "Mládež je rovnaká ako predtým, len sú technicky zdatnejší, sú drzí, nevážia si hodnoty druhých, používajú nadávky, ohrozujú ich peniaze, majú možnosť cestovať a chýba im slušnosť."
 • "Mládež má vela alkoholu, dostávajú viac a nevážia si to, sú stredobodom vesmíru, chýba im zodpovednosť, vedú rušnejší život, ohrozuje ich viac zlých vplyvov, chýbajú im skúsenosti, majú však šancu rozhodovať sa a tak veľa meniť, presadzovať, musia myslieť na budúcnosť, desí ma však, čo ich čaká, chýbajú im morálne hodnoty, vzory."
 • "Mládež je horšia, sú drzí a pijú, ohrozujú ich drogy, alkohol, všetci odchádzajú niekam preč, nerodí sa toĺko detí v rodine, dve je moc, kto bude robiť"?"
 • "Mládež je šikovnejšia, rozhľadenejšia, majú všetko a nevedia čo chcú, ohrozuje ich svet, drogy, kedysi to tak nebolo, sú mladí a môžu ísť do sveta."
 • "Sú odvážni, v správaní im chýba empatia, ohrozuje ich výpočtová technika, internet, majú viac možností, hranice sú otvorené."
 • "Majú väčší prehľad, mládež nie je horšia, ohrozujú ju nástrahy sveta, ich výhodou je, že sú mladí."
 • "Mládež nie je lepšia, ako bola v minulosti, majú viac možností, zlepšováky, prostriedky, je uzavretá, nevážia si starších ludí. Nevedia, z čoho vzniká guľáš, všetko je  pre nich samozrejmosťou, berú si príklad z horšieho."
 • "Mládež ovláda počítače, vie sa prispôsobiť novým veciam, chýba im však zodpovednosť, povinnosti. Sú leniví, celkovo je dnešná mládež pohodlnejšia, vyplýva to z doby, ohrozuje ich technika, ktorá ide stále napred, ich výhodou je, že sú mobilní, majú rýchlejší vhľad informácií."
 • "Sú to beťári, ohrozujú ich drogy, robia si, čo si zmyslia, sú rýchlejší v hľadaní informácií."
 • "Mládež je múdra, vzdelaná, ale sú to bordelári, nie sú skromní, fajčia a jedia sladkosti, nie je dobré na nich kričať, lepšie je sa s nimi kamarátiť, mať s nimi kamarátsky vzťah, sú vzdelanejší, majú širší výber."
 • "Majú lepší prehľad o veciach, ohrozuje ich blbosť starších, drogy, lepšie sa orientujú vo svete."
 • "Mládež je flexiilnejšia pri práci s technikou, viac pijú, majú zlý slovník, fajčia, ohrozujú ich sociálne siete, sú viac mobilní."
 • "Pijú, fajčia, milujú sa, sú sebavedomí, ohrozuje ich alkohol, majú veľa možností, majú odvahu, môžu si robiť čo chcú v rámci možností."

Okrem dvojíc, ktoré sa zamerali na anketové otázky, ďalšie skupiny rovesníckych mediátorov riešili situačnú dilemu na vopred známy námet z predchádzajúcich sedení a dramatizovali konfliktnú situáciu, ktorá sa môže vyskytnúť v ich reálnom živote. Úloh režiséra, obhájcu, oponenta sa rovesnícki mediátori zhostili veľmi dobre. Ich prejavy boli prirodzené, čitateľné, jasné. Ďalší rovesnícki mediátori v skupine prerozprávali príbeh svojho života. Časť z nich si vybrala skutočnú situáciu, ktorá ovplyvnila ich život, myslenie, konanie, vzťahy a iní si príbeh skonštruovali. Na príkladoch sme si vysvetlili redempčnú (od emocionálne negatívnej alebo zlej scény k pozitívnemu výsledku) alebo kontaminačnú konštrukciu (dobrá skúsenosť je kontaminovaná emocionálne zlým výsledkom) prístupu (podľa McAdams, Bowman)  k životným skusenostiam. Ďalšia skupina rovesníckych mediátorov analyzovala prípadovú štúdiu zameranú na kyberšikanu. V príspevku komentovali osočujúce reakcie, najsilnejšie emócie, pretransformovávali odpovede na prijateľnejšie vyjadrenia, hľadali kompromisy, dohody. Dvaja z rovesníkych mediátorov aktívne vytvárali facebookovú stránku rovesníckych mediátorov.

LEKTOR AKO SPRIEVODCA

Dôležitou úlohou lektora rovesníckej mediácie, ktorú si potrebuje ustrážiť, je, aby aktivity, modelové situácie, návrhy riešenia konfliktov kopírovali možnosti skupiny, s ktorou pracuje, opierali sa o skúsenosti študentov a reagovali na reálne podmienky, ktoré sú súčasťou ich študentského života. Naučiť sa teóriu nie je pre študentov tak náročné, ako zladiť potreby, záujmy a postoje s vlastným prežívaním, skúsenosťou a vedieť ju v správnej miere prispôsobiť potrebám danej situácie. Vzájomné učenia sa rovesníckymi mediátormi je  v procese zvnútorňovania mediačných kompetencií kľúčové. Lektor je v tomto ohľade usmerňovateĺom, sprievodcom, ktorý otvára témy, povzbudzuje k vysloveniu názorov, upozorňuje na zaujímavé myšlienky rovesníckych mediátorov, podporuje diskusie a posúva sa v téme ďalej v súlade s možnosťami osobností skupiny, ktorú sprevádza. 

Dušana Bieleszová

Trénig rovesníckej mediáciev v Spojenej škole v Nižnej sme realizovali v skvelej spolupráci s Dagmar Tragalovou z Mediačného centra Poprad.  

 

Späť