Triedny učiteľ o rovesníckej mediácii informuje žiakov

27.01.2015 00:00

 

Prvým, kto o programe rovesníckej mediácie informuje žiakov, býva zvyčajne triedny učiteľ. Postup: 

Oboznámenie s pojmom "mediácia"

  • Čo znamená pojem mediácia?
  • Mediácia je odvodená od latinského slova medius, čo znamená stredný, prostredný. Z toho je možné odvodiť, že mediátor by mal byť v procese mediácie treťou osobou, ktorá je nestranná. 
Informovanie o výhodach rovesníckej mediácia
  • Čo prináša mediácia do škôl?
  • Aké konflikty sa najčastejšie vyskytujú v prostredí našej triedy? 
  • Výhody rovesníckej mediácie v triede
Zručnosti rovesníckych mediátorov
  • Aká zručnosti by mali mať rovesnícki mediátori?
  • Pre budúcich mediátorov je dôležité mať zručnosti v piatich smeroch: aktívne počúvanie, hľadanie dôležitých faktov, identifikácia problému, preformulovanie sporných viet,  tlmenie emócií, usmerňovanie vzájomnej dohody. 

Proces výberu rovesníckych mediátorov

  • Ako sa vyberie rovesnícky mediátor?
  • Spolužiaci v rámci diskusií navrhnú kandidátov na túto pozíciu, resp. žiak, ktorý mý záujem byť rovesníckym mediátorom musí o miesto v tíme rovesníckych mediátorov zabojovať prostredníctvom PRVEJ INICIATÍVY ROVESNÍCKEHO MEDIÁTORA. Ňou je získanie odporúčania minimálne dvoch spolužiakov z rôznych tried, jedného pedagóga, rodiča a jedného nepedagogického zamestnanca.
Fotografie: Spojená škola Nižná
Späť