Aktívne počúvanie, emócie a hodnoty v ZŠ Park Angelinum, Košice

18.05.2016 22:46

Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Park Angelinum v Košiciach bolo opäť príjemne stráveným časom. 

Cestou zážitkových hier sme sa učili chápať význam aktívneho počúvania, vnímať pozorne konkrétny zvuk v priestore. Definovali sme pravidlá aktívneho počúvania, ktoré rovesnícki mediátori potrebujú pre úspešné riešenie problémových situácií zvládať. Využili sme hru Hrkalky (Hodnotové strety hrou, str. 48, PDCS)Žiaci mladších ročníkov na začiatku hrkali obsahom krabičiek spoločne a vo zvukoch sa snažili vnímať ten, ktorý vychádzal z ich krabičky. Až následne sa presúvali po mie

stnosti tak, aby ich iné zvuky nerušili a oni mohli po fixovaní zvuku z krabičky, ktorú držali, hľadať podobný zvuk v priestore. Starší žiaci postupovali podľa pokynov najstaršieho mediátora, ktorý usmernil skupinu tak, že sa všetci postavia do kruhu a hrkať obsahom budú postupne. Podľa podobnosti počutého budú vytvárať dvojice Úlohu mali splnenú veľmi rýchlo. Mladší žiaci hodnotili postup starších rovesníckych mediátorov ako rozumnejší. Pomohol im pochopiť význam komunikácie, aktívneho počúvania, aj postupnosti krokov.

Počas tréningových aktivít sme sa venovali téme pocitov. Učili sme sa, ako predchádzať napätiu, ako ho v triede spoznať, ako ho tlmiť. Pomenovali sme prejavy nepríjemných pocitov ako je hnev, smútok, strach, bolesť. Hľadali sme možné príčiny týchto pocitov a pokúšali sa modelovať vhodné riešenia predchádzania nepríjemným situáciám. Cieľom bolo rozšíriť slovnú zásobu k téme emócie, pomenovať prejavy, príčiny aj pomoc pri vybraných negatívnych emóciách. Učili sme sa, že veci nie sú len čierne a biele,  ale mnohé z našich pocitov majú rôzne odtiene. 

Slovná zásoba rovesníckych mediátorv k téme: radosť, smútok, hnev, veselosť, eufória, empatia, tolerania, drzosť, arogancia, pokoj, odvaha, nepokoj, strah, bojazlivosť, dobrodružstvo, žiaľ, zábava, odvaha, vzrušenie, nadšenie, poavenie, sklamanie, štastie, láska, oavy, znudenie, úzkosť, depresia, sklamanie, prekvapenie. 

Diskutovali sme aj o pojmoch - tolerancia, adaptácia, radosť, autorita, sociálne siete, energia. 

Každý z mediátorov si urobil aj malú inventúru v sebapoznaní. Uvažovali sme o dôležitých ľuďoch v našich životoch, snažili sa orientovať vo vlastných potrebách – predpoklad schopnosti reagovania na potreby druhých. Z hodnôt, ktoré sú pre žiakov dôležité, vyberáme: spravodlivosť, láska, česť, priateľstvo, slušnosť, múdrosť, zdravie, tolerancia, empatia, spravodlivosť, poriadok podĺa mňa, peniaze, empatia, rešpekt, múdrosť, vzdelanie, humor, vlastný názor, rešpekt, rodina, trpezlivosť, uznanie, postavenie v spoločnosti, dobré zabezpečenie, dobrodružstvo, dosiahnuť svoje túžby, tolerancia, trpezlivosť, veselosť.

 
Späť