Bodka za školským rokom v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

04.07.2017 21:06

Zatiaľ čo žiaci ZŠ Park Angelinum v Košiciach si užívali prvý prázdninový deň, ich pedagógovia v príjmenej atmosfére v škole zreflektovali kľúčové momenty ich pedagogickej praxe uplynulého školského roka. Pôvodne plánovaná prednáška k téme školskej mediácie vychádzajúca z predstavy, že pedagógovia už v júli potrebujú oddych, sa po hodine aktívneho počúvania pedagógov zmenila na diskusiu, prácu v skupinách a spolutvorbu obsahu. V známom prostredí školy, ktorá ako prvá otvorila svoje dvere programu rovesníckej mediácie v roku 2012, skoro 5 hodín spoločného stretnutia dňa 3. júla ubehlo veľmi rýchlo. Bolo zaujímavým zistením vnímať, ako sa  pozícia učitelov ako pozorovateľov mení na ich aktívny záujem, ako sa uvoľňuje napätie, ako priestor dostáva humor a ich spontánnosť.  

Na stretnutí sme sa venovali téme konfliktov, pocitov, ktoré konflikty vyvolávajú, predmetom sporov v školskom prostredí, obranným mechanizmom, problematike manipulácie, citového vydierania, skupinového myslenia. Ako mnohé veci prijímame, vnímame, ako sa s nimi vyrovnávame a prečo je dôležité naučiť sa zvládať záťaž práve v školskom prostredí, kde hlavnú úlohu zohrávajú deti. Trénovali sme, ako pracovať s emóciami, prečo je fajn dopriať si rôzne uhly pohľadu, prečo je dôležité aktívne počúvanie, čo sa dá vyčítať z neverbálnej komunikácie, ako sa naučiť prijímať rozdielnosť, ako sa nezaseknúť v jednostrannej debate. Pripomenuli sme si, ako oddeliť obsah komunikovaného od formy a ako v konfliktnej situácii pracovať práve s touto formou poznávania súvislostí. A samozrejme, spomenuli sme si aj na žiakov, rovesníckych mediátorov, ich začiatky v programe rovesníckej mediácie, aktivity, pôsobenie v tejto úlohe a pripomenuli možnosti využitia mediačných zručností rovesníckych mediátorov  v prostredí školy, triedy.

Stretnutie v ZŠ Park Angelinum bol príjemnou bodkou aj pre tréningové aktivity k téme školskej a rovesníckej mediácie v tomto školskom roku. 

Dušana Bieleszová

 

Spätná väzba:

Školská mediácia – školenie 3.7.2017

Ak chceš niekoho pochopiť, snaž sa vžiť do jeho pocitov, alebo nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. To boli myšlienky, ktoré sa mi postupne vynárali počas nášho školenia. Mnoho situácií sme zvyknutí riešiť ihneď, plní emócií – často hnevu, podráždenia, vnútorného napätia – to je jedno, či deti alebo dospelí, ale toto školenie nám ukázalo aj iný možný postup riešenia konfliktov - pozoruj každého zainteresovaného z rôznych uhlov pohľadu, hľadaj príčiny ich správania, navrhni spôsob zmeny, ktorú chceš dosiahnuť. Tvoj názor nemusí byť jediný nesprávny, ale v skupine, po prijatí spoločných pravidiel, ho rešpektuj.

 Oslovila ma aj skupinová práca , v ktorej každý člen sa líšil počtom rokov praxe . Zážitkovou formou sme si vyskúšali princíp fungovania skupín- rozdelenie úloh, prirodzený výber vodcu, nejednotnosť názorov a ich zosúladenie počas práce, argumenty a protiargumenty súvisiace aj so životnými skúsenosťami. Vek tu nehral žiadnu rolu.

A čo neverbálna komunikácia? Iná bola na začiatku školenia – pohľad na stoly, vážne tváre, v priebehu - úsmevy, pozorné pohľady na vybrané ukážky a spievodné slová školiteľky, mierne napätie na vyjadrenie vlastného pohľadu na situáciu a v závere pocit  uvoľnenia a spokojnosti tých, ktorí sa chcú vo svojej učiteľskej praxi posunúť  ďalej , či v práci so žiakmi alebo ich rodičmi.

Košice, 6.7.2017, RNDr.Zuzana Plachá

 

Späť