Cieľová skupina

31.07.2011 16:18
učitelia, výchovní poradcovia, vedúci metodického združenia, predmetových komisií, žiaci, študenti, rodičia detí, lídri škôl (riaditelia, zástupcovia riaditeľov), zriaďovatelia škôl, zamestnanci školských úradov, mediátori venujúci sa témam riešenia konfliktov v školskom prostredí.

 

Späť