Kolegiálny vzťah a motivácia triedy

15.09.2015 21:07

Prípadovú štúdiu možno využiť pri tréningových aktivitách s učiteľmi s cieľom naučiť ich pozerať sa na problémy z rôznych uhlov pohľadu. 

 

Príbeh: 

Triedna učiteľka piatakov sa snaží motivovať triedu k aktivitám a k spolupráci, vymýšľa hry, podniká výlety, občas použije v komunikácii so žiakmi slang. Je medzi žiakmi obľúbená. Kolegyňa s dlhšou praxou namieta, že žiaci sa v prítomnosti triednej učiteľky správajú až príliš hlučne a chýba im disciplína. Počiatočný kolegiálny vzťah a pokojnú argumentáciu vystriedal súboj. Triedna učiteľka v prítomnosti žiakov zdôvodňuje kolegyni nutnosť prispôsobenia sa mladej generácii odvolávaním sa na „novú“ dobu. Kolegyňa oponuje oslabením disciplíny v triede, stratou rešpektu k povinnostiam ako aj k učiteľom.

 

Úlohy v tíme:

  • Zadefinujte faktory, ktoré môžu ovplyvniť priebeh konfliktu z hľadiska pocitov triednej učiteľky.
  • Zadefinujte faktory, ktoré môžu ovplyvniť priebeh konfliktu z hľadiska pocitov jej kolegyne.

 

Späť