Komu je určená školská a rovesnícka mediácia?

12.07.2015 00:00

Téma školskej a rovesníckej mediácie je aktuálna pre:

 • mediátorov, ktorí sa venujú prevencii konfliktov a ich riešeniu v školách a školých zariadeniach,
 • všetky  kategórie pedagogických a odborných odborných zamestnancov škôl, školských zariadení, poradenských zariadení, 
 • pracovníkov školských úradov,
 • rodičov detí, žiakov, študentov.
 • žiakov základných škôl, 
 • študentov stredných škôl,
 • koordinátorov školskej a rovesníckej mediácie v školách a školských zariadeniach. 

 

Problematika riešenia konfliktov cestou mediácie môže byť zdrojom inšpirácie najmä pre:

 • triednych učiteľov, 
 • výchovných poradcov,
 • vychovávateľov, 
 • odborníkov na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
 • koordinátorov prevencie. 

 

V bežnej praxi sa s konfliktami v školskom prostredí stretávajú aj odborní zamestnanci: 

 • školský psychológ, 
 • školský špeciálny pedagóg, 
 • sociálny pedagóg, 
 • liečebný pedagóg. 

Fotografia: ZŠ Záhorácka, Malacky
 

Späť