Komunikácia triednych učiteľov s rodičmi

15.09.2015 21:10

Prípadovú štúdiu je vhodné použiť počas tréningových aktivít s učiteľmi. Cieľom je naučiť učiteľov pozerať sa na rôzne témy z rôznych uhlov pohľadu. 

Prípadová štúdia 2: 

Triedna učiteľa 3.A triedy zdôvodňuje rodičom na rodičovskom združení, prečo sa žiaci počas vyučovania nemôžu pýtať na toaletu. Triedna učiteľka 3.B na rodičovskom združení dostane od rodiča žiaka otázku, či je možné deti púšťať počas vyučovania na toaletu. Učiteľka bez váhania odpovie, že je to prirodzená potreba a nevidí dôvod, prečo by žiaci na toaletu nemohli ísť. Po skončení rodičovského združenia sa rodičia oboch tried rozprávajú na chodbe a rozdielny prístup triednych učiteliek ich prekvapí.

 

Úloha v tíme: Ktoré dôvody mohli priviesť triedne učiteľky k ich odlišným rozhodnutiam?

 

Späť