Mediačné stretnutie a práca s dynamikou skupiny II.

15.06.2016 16:40

Mediačné stretnutie zamerané na prácu s dynamikou skupiny v Spojenej škole (Stredná odborná škola technická a Stredná umelecká škola) v Nižnej nad Oravou sa uskutočnilo v chlapčenskej triede tretiakov. Počas trojhodinových aktivít sme sa venovali hneď niekoľkým témam. 

Chlapci zadefinovali kľúčové pravidlá skupiny, diskutovali o vlastnostiach, ktoré vytvárajú dobrý tím, ale aj o prekážkach, ktoré súdržnosť tímu 

ničia. Venovali pozornosť kľúčovým slovám, ktoré sú dôležité pre každého z nich - tolerancia, sebazlepšovanie, adaptácia, radosť, energia, kreativita. Urobili miniprieskum postojov k voľnočasovým aktivitám. Uskutočnili reflexiu vlastného života, úspešných, aj menej úspešných dní, poukázali na vplyv okolností na nálady, pocity, postoje. Porozprávali sa o neverbálnych prejavoch, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie. Učili sa pozerať sa na udalosti a situácie z rôznych uhlov pohľadu.

To, ako veci vnímame, ako ich dokážeme prežívať, závisí od nášho vzťahu k nim. Inak budeme pociťovať konflikt pri stretnutí s osobou, na ktorej nám záleží a inak s osobou, ku ktorej nemáme vytvorený žiaden vzťah. Inak budeme vnímať problémy v domácom prostredí a inak v prostredí širšieho okolia, kde trávime relatívne málo času.

Názory mladých ľudí treba brať vážne, čítať v ich prejoch správania odvahu, toleranciu, rešpekt,úctu si žiada trpezlivosť. Oddeliť obsah od formy je niekedy náročné, ale práve v školskom prostredí by sme sa o to mali snažiť  čo najviac, aby se mladú generáciu dokázali pripraviť na zmeny, s ktorými budú musieť počítať. 

Dušana Bieleszová

Späť