Mediačné stretnutie v 6. ročníku v ZŠ na Záhoráckej ulici

03.04.2016 16:56

V triede 6. ročníka na Záhoráckej ulici v Malackách sme sa aj za účasti a skvelej spolupráce triednych rovesníckych mediátorov venovali vzájomnému spoznávaniu názorov žiakov na rôzne témy. V diskusných skupinách žiaci hodnotili vplyv  odlišnosti na prejavy rozdielneho správania sa rovesníkov v triede, hľadali príčiny názorových podobností a rozdielov. 

Žiaci ocenili význam aktívneho počúvania, mali možnosť pozorovať, ako vplýva aktívne počúvanie na pochopenie obsahu povedaného. Hovorili sme o pozitívnych hodnotách, ako sú láska, sebazlepšovanie, cieľavedomosť, disciplína. 

Trieda si definovala vlastné pravidlá "pýtame sa, počúvame, dávame pozor, spolupracujeme, učíme sa, nebijeme sa, nekričíme."  

Žiaci uvažovali nad životom, správaním, hodnotami ľudí v náročných životných situáciách. 

Dušana Bieleszová, mediátor

Späť