Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu odboru školstva Košice

10.05.2017 17:42

Metodický deň je pre riaditeľov škôl často novou skúsenosťou, ako vniesť do ich riadiacej činnosti nadhľad v náročných situáciách, ktoré prináša školská prax. Téma konfliktov, ich pochopenia, vnímania, ale aj riešenia v prostredí školy, ktorú zvolil Okresný úrad odbor školstva v Košiciach, ako zriaďovateľ špeciálnych škôl a školských zariadení, je v dnešnej dobe veľmi aktuálna.  O to viac záujem poteší, ak iniciatíva prichádza zo strany zriaďovateľa a motiváciou je pomôcť manažmentu škôl zvládať dynamiku doby a porozumieť dôležitosti vytvárania férových vzťahov. 

Takmer 50 účastníkov - riaditeľov škôl, ich zástupcov, ale aj odborníkov z Okresného úradu odboru školstva, strávilo 10. mája 2017 deň v príjemnom prostredí Elokovaného pracoviska Bukovec Spojenej školy internátnej Ždaňa. Po organizačnej stránke príkladne pripravené podmienky umožnili vzájomné zdieľanie skúseností z praxe. 

S riaditeľmi škôl sme sa zhovárali o tom, ako pracovať so stresom, s negatívnymi emóciami, ako zareagovať, keď sme sa stali obeťou citového vydierania a rôznych ďalších foriem manipulácie. Hovorili sme o obranných mechanizmoch najčastejšie používaných v pedagogickom tíme, ich pozitívnom význame, ale aj o probléme skresleného vnímania reality pri ich častom používaní. Venovali sme sa aj nebezpečenstvu skupinového myslenia a dôležitosti pestovania názorových rozdielov s možnosťou diskusie v pedagogickom tíme. Nevyhli sme sa ani nepríjemným témam mobbingu a bossingu v školskom prostredí. Na konkrétnych situáciách sme opísali prejavy takéhoto správania a upozornili na zvýšenú ostražitosť pri náznakoch tejto "úchylky". Opísali sme príčiny konfliktov, ich priebeh v jednotlivých štádiách. Zadefinovali sme si aj možnosti riaditeľa školy pôsobiť v úlohe "mediátora" konfliktov. Venovali sme sa dôležitosti aktívneho počúvania, kladenia otázok a spomenuli aj rôzne možnosti rozhodovania, ktoré má k dispozícii riaditeľ školy v otázkach, kedy využíva pedagogickú radu ako svoj poradný orgán. 

 

Späť