Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

12.10.2017 16:55

Problematika vzťahu učiteľ - žiak bol názov témy seminára realizovaného v ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Lučenci pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. 

V rámci diskusií sme sa venovali rôznym uhlom pohľadu na konflikt a konfliktné situácie v závislosti od veku, skúseností a problémov. Opísali sme príčiny konfliktu, prejavy rôznych vekových skupín v konflikte a hľadali riešenia pre zmiernenie napätia. Hovorili sme aj o problémovom správaní žiakov, o rizikových skupinách. Načrtli sme preventívne opatrenia nevyhrocovania spornej situácie a zodpovedali aj otázku, ako reagovať na výbuch zlosti žiaka.

Dve konkrétne prípadové štúdie z reálneho prostredia škôl boli námetom pre diskusie v skupinách, slušné prezentovanie rozdielnych stanovísk, aj diskusiu, ktorej cieĺom bolo objasnenie vzájomných postojov a hľadanie príčin, prečo reagujeme rozdielne. Všetko v pokojnej a veľmi konštruktívnej atmosfére.

Seminár bol pre prítomných pedagógov ich voľbou a na ich aktívnom prístupe to bolo možné cítiť počas celého dňa, v rámci prestávky, aj  pri individuálnych diskusiách po skončení oficiálnej časti seminára. 

ZŠ M. R. Štefánika patrí k tým školám, do ktorých sa rada vraciam, kde čas beží rýchlejšie a kde výmena skúseností je vždy obojstranná. 

Dušana Bieleszová

 

Späť