Metodický deň v ZŠ Park Angelinum, Košice

04.02.2013 13:44

Tému Školskej a rovesníckej mediácie sme s pedagogickými zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice rozoberali i v rámci celomestského metodického dňa v priestoroch  ZŠ Park Angelinum. Vďaka dobrej organizácii podujatia sme v príjemnej atmosfére mohli hľadať odpovede i na tieto otázky: Aké sú nové potreby detí? Kto a čo všetko ovplyvňuje formovanie ich názoru? Ako sa mení súčasná rodina? Akú úlohu plní pri vzdelávaní detí spolupráca rodiny so školou? Ako funguje v dnešnom trhovom prostredí líder školy? Čo všetko ovplyvňuje jeho rozhodnutia? Aké sú najčastejšie predmety sporov? Ktorým hodnotám v školksom prostredí dávame prednosť?Ktoré negatívne javy netolerujeme? Ako zistiť očakávania pedagogického tímu? Ako sa prejavuje medzi učiteľmi skupinové myslenie? Ktoré obranné mechanizmy využívame v praxi v náročných situáciách? Čo je to konflikt? Aký je jeho vývoj? Čo je to mediácia? Aká je úloha mediátora? Aké sú výhody mediácie? Aký je porces mediácie? Čo je to rovesnícka a čo je školská mediácia? Akú sú zručnosti rovesníckeho mediátora? Ako prebieha proces začleňpovania rovesníckej mediácie do školy?

Späť