Metodický deň v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

30.06.2012 17:26

Tému Školskej a rovesníckej mediácie sme s pedagogickými zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice rozoberali i v rámci celomestského metodického dňa v priestoroch  ZŠ Park Angelinum. Vďaka dobrej organizácii podujatia sme v príjemnej atmosfére mohli hľadať odpovede i na tieto otázky:

Aké sú nové potreby detí? Kto  a čo všetko ovplyvňuje formovanie ich názoru? —Ako sa mení súčasná rodina? Akú úlohu plní pri vzdelávaní detí spolupráca rodiny so školou? Ako funguje v dnešnom trhovom prostredí líder školy? —Čo všetko ovplyvňuje jeho rozhodnutia? —Aké sú najčastejšie predmety sporov? —Ktorým hodnotám v  školskom prostredí vieme dať prednosť? Ktoré negatívne javy netolerujeme? —Ako zistiť očakávania pedagogického tímu? —Ako sa prejavuje medzi učiteľmi skupinové myslenie? Ktoré obranné mechanizmy využívame v praxi v náročných situáciách? Čo je konflikt? A aký je jeho vývoj? Čo je to mediácia? Aká je úloha mediátora? Aké sú výhody mediácie? —Aký je proces mediácie? Čo je to rovesnícka  a školská mediácia? Aké sú zručnosti rovesníckeho mediátora? Ako prebieha proces začlenenia mediácie do škôl? Aký je obsah tém tréningu rovesníckej mediácie? 

Lektor: Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

Späť