Metodický deň v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

25.11.2013 17:00

17 odborných prednášok realizovaných v rámci Metodického dňa pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy spestrilo dopoludnie približne 400 účastníkom. V spolupráci s Arcibiskupským školským úradom ho organizačne pripravila Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach.  

Medzi prednáškami nechýbala ani téma riešenia konfliktov v prostredí školy. Počas stretnutia s učiteľmi  v prednáške s názvom "Školská mediácia – kompetencia pre život" sme sa venovali novým potrebám novej generácie detí, hľadali sme odpoveď na otázku, aký je a ako nás ovplyvňuje sklad našich skúseností. Zamerali sme sa aj na rôzne stupne kultúry školy a ako sa v týchto rôznych podmienkach môžu cítiť učitelia. Popísali sme si vývoj konfliktov a emócie, ktoré ho sprevádzajú. Identifikovali sme najčastejšie predmety sporu v školskom prostredí. Opísali sme najčastejšie využívané obranné mechanizmy.  Upozornili sme aj na nevyhnutnosť formovania komunity za účasti žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy cez osobný prístup, vytváranie príležitostí na vzájomnú spoluprácu, zdieĺanie skúseností, názorov, pocitov a rešpektujúcu komunikáciu. 

Späť