O emóciách so šiestakmi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

06.12.2015 17:13

Radosť, šťastie, inteligentnosť, dobro, sranda, smiech, nešťastie, karma, smútok, pochybovanie, zlomyseľnosť, hnev, tvrdohlavosť, hlúposť, nervozita, ľútosť, dravosť, naštvanosť, agresivita, prchkosť, zloba, nedobro, blbosť, zúfalosť, možné, nemožné, hnusné, žiaľ, hanblivosť, nahnevanosť, strach, strašné, žiarlivosť, žiaľ, nenávisť, láska, statočnosť, smiech, hrozné, vynikajúce, skleslosť, negatívnosť, ťažký, ľahký, cit, milé, priateĺstvo, múdrosť, pomoc, pozitívnosť, uctievanie, úsmev, snaha, vytrvalosť, disciplína, sebavedomie, pochvala, detailnosť, láskavosť, nápaditosť, rozumnosť, príjemnosť, prijateľnosť, super, magické, milý, radosť, láskavosť, divný, pekný, krásny (výber). 

Tieto emócie dokázali v rámci brainstormingu vymenovať šiestaci zo Základnej školy Alexandra Dubčeka v Bratislave. Podĺa ich názoru musí dobrý tím byť zohratý, chápavý, pozorný, sústredený, chtivý, pracovitý, vytrvalý a mal by mať dostatočný priestor (výber). Problémy v tíme môžu vznikať vtedy, ak sa ľudia v ňom nemajú radi, ak sa hádajú, ak robia blbosti, ak do školy nechodia, ak sú unavení, ak do seba strkajú, ak ich to, čo sa tam deje, nezaujíma, ak sú zmätení (výber). 

Stretnutie bolo dynamické, živé, spontánne, plné skvelých nápadov :-). 

 

Späť