O rôznorodosti so siedmakmi ZŠ Alexandra Dubčeka

22.11.2015 17:11

Každý z nás je iný. Inak prežívame radosť, inak prežívame úspech, neúspech, inak reagujeme na konflikt, inak dokážeme pracovať s emóciami. Sme rozdielni. Reagujeme rozdielne aj na počuté informácie, a to aj napriek tomu, že ich počujeme všetci rovnako. O rôznorodosti, pozitívnych a negatívnych emóciách, schopnosti vytvárať dohody v tíme, ale aj o neverbálnych prejavoch, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie sme rozprávali so žiakmi siedmeho ročníka Základnej školy Alexandra Dubčeka v Bratislave. Tolerancia, sebazlepšovanie, adaptácia, radosť, energia, kreativita sú pojmy, ktorým sme venovali pozornosť. Venovali sme sa aj fyzickým reakciám nášho tela v situáciách, pri ktorých cítime určité napätie (zvýšime hlas, potíme sa, trasieme sa, ujdeme, hovoríme rýchlejšie, dýchame rýchlejšie, zatneme päste, začneme sa červenať, klepkáme si prstami, nohou, srdce nám bije rýchlejšie, rozplačeme sa, mlčíme, drkocú nám zuby, robíme grimasy).

Žiaci dokázali pohotovo reagovať na položené otázky, v skupinách sformulovali spoločné stanoviská, vytvárali dohody, vyjadrovali svoje názory. 

Späť