Online stretnutie s pedagogickými zamestnancami ZŠ Podolinec

03.12.2021 00:26

Záverečné stretnutie so zamestnancami ZŠ Podolinec v rámci projektu "Cieleným rozvojom gramotnosti k lepším vzdelávacím výsledkom" malo podobu dištančného vzdelávania. Na stretnutí sme hovorili o stresových situáciách, ktoré nám znepríjemňujú život. Opísali sme pandémiu a bariéry v školskom prostredí, ktoré s ňou súvisia:

  • rozdielny prístup na internet, rozdielna schopnosť zvládania online komunikácie, rôzna úroven motivácie, rozdielne rodinné zázemie, reflektovanie klímy v rodine, veku primeraná komunikácia rodičov k deťom, škola ako rpiestor úniku od problémov pre určitú skupinu detí a pod.)

Opísali sme aj ambivalentné pocity, ktoré môžu predstavovať protirečenie medzi súčasne prežívanými emóciami, ich paralelná existencia, ale aj ambivalentné správanie, teda neschopnosť rozhodnúť sa v súlade s pocitmi, ktorésú vždy iné. Rozobrali sme ambivalentné pocity z hľadiska:

  • komfortu, komunikácie, emócií, pozorovania, času.

Venovali sme sa aj jednotlivým krokom na zvládanie stresu (identifikovanie signálov, emocionálna reakcia, pokojné a účinné zvládanie stresu). Pomenovali sme situácie, kedy sa negatívne pocity môžu prehlbovať, napr. ak nereagujeme na signály, ktoré nám žiaci vysielajú, neberieme prejavy zmien v ich správaní vážne, reagujeme na podnety oneskorene, nie sme konzistentní na reakcie v ambivalentnom správaní a pod. 

Sebaanalýza v náročne prežívanej pandemickej dobe by mala obsahovať aj tieto otázky: 

  • Ako sa zmenil môj život?
  • Aké dôsledky má zmena na moje správanie?
  • Aké sú moje pocity?
  • Ako moje prežívanie situácie ovplyvňuje môju domácnosť?
  • Ako pandémia ovplyvnila môj vzťah k mne blízkym osobám? 
  • Čo mi chýba najviac? 
  • Ako zvládam emócie?

Súčasťou záverečných prieskumných zistení boli aj odpovede na otázku: Ktoré vety/slová na vás pôsobia povzbudzujúco. 

Príklady odpovedí: 

 

To je výborné! Si pre nás inšpiráciou!

Toto sa Ti nepodarilo, ale nabudúce to bude lepšie. Vidím, že si urobil svoje maximum.

Viem, že to dáš, verím Ti, mám Ťa rád

Nevadí - nabudúce sa Ti to podarí, výborne - dokázal si to, patrí Ti moje poďakovanie.

Si aktívny, si trpezlivý, milý, bystrý, nápomocný.

Super, si šikovná, si nápomocná, obdivujem ta, oceňujem tvoju prácu

 

 

 

To je výborné! Si pre nás inšpiráciou!

Toto sa Ti nepodarilo, ale nabudúce to bude lepšie. Vidím, že si urobil svoje maximum.

viem, že to dáš, verím Ti, mám Ťa rád

nevadí - nabudúce sa Ti to podarí, výborne - dokázal si to, patrí Ti moje poďakovanie

si aktívny, si trpezlivý, milý, bystrý, nápomocný

super, si šikovná, si nápomocná, obdivujem ta, oceňujem tvoju prácu

 

 

—————

Späť