Pocity učiteľa pred stratou motivácie

15.09.2015 21:14

Prípadovú štúdiu je vhodné využiť počas tréningových aktivít s učiteľmi. Jej cieľom je zadefinovať pocity učiteľa, ktorý sa cíti demotivovaný. 

 

Prípadová štúdia:

Učiteľ prichádza do školského prostredia s nadšením a víziami. Každý jeho krok je starostlivo sledovaný kolegami. Pripravuje tvorivé aktivity, ktoré oživujú zabehnutý režim. Aktivity sú zamerané na zážitkové učenie. Kladie dôraz na aplikáciu teoretických vedomostí v praxi a skúša rôzne formy vyučovania v snahe overiť si nadobudnuté vedomosti z vysokej školy v praxi. Učiteľ očakáva okrem pribúdajúcich povinností i pochvalu a povzbudenie. Na pracovnej porade je však jeho aktivitám verejne vytknutá nedôslednosť v príprave. Učiteľ je demotivovaný a frustrovaný. Pôvodne dobrý úmysel sa mení na nočnú moru. Po porade čaká učiteľa kritický rozhovor s riaditeľom školy.

 

Úloha v tíme: 

Ako učiteľ najlepšie opíše, čo v danej situácii cíti? 

V ktorých situáciách v kolegiálnom vzťahu používame najčastejšie vetu: „Ja už neviem, ako ďalej“ ?

 

Späť