Rovesnícki mediátori v Malackách ako lektori

02.12.2016 22:33

Rovesnícki mediátori zo Základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách zbierali v priebehu celého minulého školského roka skúsenosti v oblasti riešenia konfliktov, ich zmierovania, chápania pocitov, hľadania príčin konfliktov. Trénovali pozorovanie, aktívne počúvanie, snažili sa poznávať svet z rôznych uhlov pohľadu. Trénovali vytváranie dohôd, prijímanie kompromisných riešení.

V tomto školskom roku úvodné stretnutie rovesníckych mediátorov patrilo opakovaniu získaných zručností a pripomenutiu dôležitosti zdravej komunikácie, schopnosti kriticky rozmýšľať, nebáť sa vyjadriť svoj názor, podporiť kamaráta v správnych myšlienkach. 

V úlohe lektorov sa predstavili aj starší mediátori: Dominika Foltýnová, Katarína Vávrová, Dominik Sipos a Alexandra Šamulková.

Na sprevádzanie spolužiakov (zväčša mladších) sa veľmi tešili. Pripravili si aktivity zamerané na dôsledné pozorovanie a popis videného, empatiu, neverbálnu komunikáciu, vytváranie vzájomných dohôd, kompromisných riešení a tréning spolupráce. V úlohe lektorov - sprievodcov sa osvedčili. Zmena role v nich vyvolala potrebu používať trpezlivosť aktívne a vedome. 

Pri vysvetľovaní zadania si dali záležať na tom, či ich mladší spolužiaci správne pochopili. Ak bolo treba pustili sa do vysvetľovania opakovane a zrakovým kontaktom si overovali, či k pochopeniu úloh prišlo. Na povzbudzovanie využívali aj neverbálnu komunikáciu (dotyk, úsmev, súhlas očami), ale aj povzbudenie, overovacie otázky. Súčasťou ich výbavy bolo aj oslovovanie menom spolužiakov, s ktorými sa stretli prvýkrát. Spolupracovali medzi sebou, pomáhali si, preberali zodpovednosť za priebeh aktivít,  ich vnímanie spolužiakmi, aj ukončenie aktivity. Po každom zadaní a realizovaní úloh spolužiakmi nasledovala reflexia a sebareflexia.

Dôverovať mladým ľuďom a otvárať im možnosti sebarealizácie, poskytovať bezpečný tréningový priestor skúmania reakcií, vnímania bohatstva, ktorú nám rozdielnosť prináša, je cestou tolerancie, akceptácie, rešpektu a vájomnej úcty aj pre budúcnosť - ich, aj našu.

 

Dušana Bieleszová, fotografie: archív školy

Späť