S rovesníckymi mediátormi o komunikácii na sociálnych sieťach

05.05.2016 09:03


Ďalšie tréningové stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách bolo zamerané na sebareflexiu, uvažovanie o vlastných pocitoch, náladách. Žiaci rozmýšľali o ľuďoch v ich životoch, ktorí sú im oporou, o priateľoch, spolužiakoch, ktorým dôverujú, o vlastných postojoch, zásadách, aj hodnotách, ktoré považujú vo svojom živote za dôležité.

 

Záverečnú hodinu sme venovali téme komunikácie na sociálnych sieťach, kyberšikane. Rovesnícki mediátori sa učili na konkrétnych príkladoch poznávať negatívne citovo zafarené prejavy, aj slušnú komunikáciu. 

Späť