Sebariadenie a sebakontrola ako predpoklad zmierňovania napätia - ZŠ Park Angelinum Košice

02.12.2021 23:36

9 rokov spolupráce so ZŠ Park Angelinum v Košiciach malo svoje pokračovanie aj napriek pandémii. Tentokrát sa vzdelávali pedagogickí a odborní zamestnanci školy tak, ako nám to podmienky dovoľovali - dištančne. 

Vzdelávania takmer 60 pedaogov a odborníkov bolo zamerané na sebapoznanie. Kládli sme si otázky:

  1. Akým spôsobom sa prejavujem? 
  2. Akým spôsobom sa chránim? 
  3. Ako intenzívne? 
  4. Ako často?

Rozoberali sme očakávania, aj zvládanie stresových situácií. Pomenovali sme špecifické vlastnosti lídrov, skupinové myslenie aj skupinové rozhodovanie. Zodpovedali sme aj otázky:

  • S akou formou agresie sa stretávate najčastejšie? 
  • Ktoré faktory ovplyvňujú najviac názorové nezhody? 

Venovali sme sa aj riešeniu dilem v školskom prostredí. Štyri hodiny vzdelávania ubehli rýchlo. 

Pri tejto príležitosti som si, prirodzene, spomenula aj na prvý email pani riaditeľky Renáta Brédová (2012) a spolu sme vo večernej komunikácii ešte reflektovali nielen včerajšie vzdelávanie, ale aj spoluprácu, zmeny a musím priznať, že aj blízkosť pozerania sa na rôzne veci, javy, súvislosti.

Tentokrát sme nepracovali v skupinách (muselo by ich byť veeeľmi veľa), ale dotazníkmi (priebežne) počas celého vzdelávanie sme skúmali postoje, názory, klímu v škole. 

Závery - je dôležité: reflektovať vnútorné psychické procesy. Rozpoznávať spúšťače negatívnych emócií. Prehodnotiť vlastnú mocenskú pozíciu, sklon k poslušnosti. Riadiť sa vlastnými schopnosťami, limitmi. Vnímať tlak skupiny. Zachovať si v sebe pokoru.

 

Späť