Skupinová dynamika v 6. ročníku - ZŠ Park Angelinum Košice

27.12.2018 15:50

 

Katka a Bianka, rovesnícke mediátorky, 8. ročník:

"Pracovali sme so žiakmi 6. ročníka, pri ktorých sme si aj my, mediátori, uvedomili, aké dôležité je zastať sa slabších, vypočuť si názor každého a nerobiť urýchlene závery. So šiestakmi sme pracovali v dvoch, neskôr v troch skupinách, ktoré sme malou radou, pomocou usmerňovali, viedli. Keď som stretla šiestakov neskôr na chodbe či na obede, prišli za mnou a poďakovali a vraveli, že to bolo úžasné a že sa im to veľmi páčilo. Bola to úžasná skúsenosť a veľmi pekne ďakujem ja aj Bianka, že sme mohli byť súčasťou týchto aktivít. Po týchto aktivitách verím že aj po našom odchode budeme mať na škole úžasných mediátorov, ktorí budú pokračovať v našich šľapajach. Všetkým vám prajem veselé Vianoce plné pohody a vzájomnej lásky a šťastný nový rok 2019."

 

Tréning žiakov 6. ročníkov v 3. skupinách bol zameraný na skupinovú dynamiku. Ozrejmili sme si význam 4 dôležitých zásad: Zastať sa toho, kto to potrebuje. Predchádzať skupinovému mysleniu. Nerobiť rýchle závery. Vedieť sa správne rozhodnúť. 

Všetky zásady boli zamerané na rozvoj kritického myslenia. Žiaci sa učili aktívnemu počúvaniu, argumentácii, učili sa polemizovať, hľadali rôzne zhly pohľadu, ktoré ich smerovali k opatrnosti pri tvorení úsudku. Všetky skupiny usmerňovali starší rovesnícky mediátori - Bianka, Katka, Sofia, Ela a Matej. Ich úlohou bolo nevysloviť svoj názor v priebehu tvory dohôd, záverov v skupinových prácach.

Zároveň vyslovili odporúčanie pre mladších spolužiakov, čo im môže pomôcť pri vzájomnom "zlaďovaní sa", a čo im tvorí prekážky, napr.: Nebáť sa vysloviť vlastný názor. Neodbiehať od témy.  Počúvať sa. Prijímať aj iné názory. Rozprávať po jednom. 

 

"Veľmi sa mi to páčilo a pochopila som, že sa nemusíme pretvarovať, aby sme boli obľúbení, lebo ak sa s tebou ľudia nebavia a nútia ťa pretvarovať sa, nie sú to skutoční priatelia."

žiak 6. ročníka

Späť