Solidárnosť so skupinou ÁNO-NIE

28.05.2016 00:13

 

Prípadovú štúdiu je vhodné využiť počas tréningových aktivít so študentami. Jej cieľom je zadefinovať pocity aktérov v konflikte, diskutovať v skupine o riešeniach. Analyzovať prejavy, ktoré napätie zmierňujú a pomenovať tie prejavy, ktoré riešenie situácie komplikujú. 

Štúdium prípadu

Si žiakom 9. ročníka a pripravuješ sa na prijímacie pohovory na gymnázium s matematickým zameraním. Učivo ovládaš dopredu, pretože chodíš na doučovanie, na dobrých známkach ti záleží. Vaša matematikárka sa po dlhšej práceneschopnosti vrátila do školy a chce vám dať písomku z učiva, ktorému spolužiaci nerozumejú. Preto sa rozhodli, že ak pani učiteľka písomku dá, budú k sebe solidárni a odmietnu ju písať. Spoliehajú, že pani učitelka nedá všetkým päťky, ale učivo zopakuje. 

Úlohy:

  1. Ako sa zachováš?
  2. Aké pocity majú jednotliví aktéri situácie? 
  3. Ktoré prejavy môžu spôsobovať napätie?
  4. Ktoré prejavy poskytnú riešenia? 
Späť