Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

18.01.2019 22:45

 

Aktívne počúvanie, hľadanie rôznych uhlov pohľadu, empatia, neverbálna komunikácia, rozhodovanie - témy, ktoré boli súčasťou aktivít supervízneho stretnutia s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 

Obsah bol prispôsobený nácviku nielen nácviku mediačných zručností, ale aj zručností lektorských. Ujasnili sme si základné pravidlá pri práci so skupinou a precvičili množstvo aktivít, z ktorých možno vyvodiť dôležité zásady pre vnímanie skupinovej dynamiky v triede a hlavne spoznali sme sa. Keďže program rovesníckej mediácie v tejto škole funguje od marca 2013, s mnohými novými rovesníckymi mediátormi som mala možnosť stretnúť sa len prvýkrát. 

Od opatrnosti k dôvere

Takto možno nazvať priebeh stretnutia. Pôvodne plánované aktivity som menila a prispôsobovala situácii priamo v teréne. Na začiatku tím veľmi zodpovedne plnil zadania. Iniciatívy sa ujali starší mediátori. Opatrnosť bola cítiť nielen vo vyslovených názoroch, ale aj v prejavoch mladších aj starších rovesníckych mediátorov. Uvoľnená atmosféra nastala vtedy, keď ma ako lektora prestali vnímať v triede a sústredili sa na riešenie úloh v skupine. 

Rovesnícki mediátori prišli ku krásnym záverom. 

 

Pre prácu v skupine je dôležité: predstaviť sa (meno), určiť facilitátora, vyvoriť na diskusiu vhodný priestor (aby sme videli a počuli), určiť zapisovateľa, limitovať riešenie úloh časom, definovať pravidlá, hľadať spoluprácu, dôverovať si, nepretržite komunikovať a zachovať si trpezlivosť. 

 

Pre aktívne počúvanie je dôležité: neskákať si do reči, vypočuť si názor niekoho iného, eliminovať hluk z okolia, definovať pravidlá, určiť poradie a zachovať pokoj. 

Dušana Bieleszová

 

Späť