Supervízne stretnutie s rovesníkymi mediátormi

28.02.2015 20:40

Obľúbenosť žiaka v triednom kolektíve, Význam rôznorodosti, Naše priania a možnosti ich napĺňanian boli hlavné témy ďalšieho stretnutia s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 

Na úvod sme si pripomenuli, prečo sú rovesnícki mediátori v prostredí škôl tak dôležití. 
 
V rámci reflexie sme si pripomenuli niektoré z minulých aktivít a pomenovali sme súčasné pocity k ich vtedajšiemu priebehu. 

Rozprávali sme o dôležitých zručnostiach, ktoré potrebuje mať rovesnícky mediátor. 

Ďalšie aktivity boli zamerané na prácu v skupinách a následné prezentovanie záverov skupiny pred všetkými rovesníckymi mediátormi. 

Rozprávali sme sa o tom, kedy môžeme hovoriť, že je žiak v kolektíve obľúbený. Pomenovali sme rozdiely medzi prejavmi prežívania radosti medzi deťmi predškolského veku a v triede adolescentov. Venovali sme sa riešeniu otázok o tom, kto všetko má vplyv na zmenu správania žiakov v triede. Žiaci si skúsili predstaviť, ako by opísali ich jeden deň v živote traja rôzni ľudia, na čo by zamerali svoju pozornosť a následne v diskusiách sa snažili určiť, kto by ich prežívanie dňa opísal najreálnejšie. Rozprávali sme aj o prianiach, ktoré si môžeme splniť s pomocou iných, ale aj bez nej, hovorili sme o prianiach, ktoré si vyžiadajú peniaze, ale aj o tých, ktoré nič nestoja. 

Rovesnícki mediátori zakončili svoje diskusie v skupinách želaniami, ktoré adresovali deťom na celom svete, najlepším kamarátom, učiteľom, rodičom.

Ďalšie informácie k programu Školskej mediácie v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach: 

 Viac tu: https://www.skolska-mediacia.sk/news/s-rovesnickymi-mediatormi-zs-sv-cyrila-a-metoda-kosice-k-aktualnym-temam/

Späť