Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

28.09.2018 21:43
  • "Pochopila som to správne?" (aktívne počúvanie)Fotka Základná Å¡kola, Záhorácka č. 95, Malacky.
  • "Dvojky, vedeli by ste sa cítiť komfortne aj v jednotke?" (hľadanie kompromisu)
  • "Do užšieho výberu postupuje..." (prevzatie koordinácie skupiny)
  • "Aj my sme sa to naučili cez niekoho..." (upozornenie na vzájomné učenie sa)
  • "Dohoda je najťažší spôsob rozhodovania, ale zdá sa najspravodlivejšia."
  • "Našou úlohou nie je byť vpredu, naša pozícia mediátora je predsa úplne iná...."

A veľa, veľa ďalších viet zaznelo na supervíznom stretnutí rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách. Bolo príjemné pozorovať, ako dokážu pracovať s rešpektom k sebe navzájom, ako si vymieňajú odlišné názory, tvoria argumenty, s pokojom reagujú aj na nové zistenia, ako im ich trénované oko pozorovateĺa dovolí bez zaváhania popísať to, čo vidia. Diskusia bola otvorená, prirodzená, úprimná, atmosféra dôvery samozrejmosťou. 

Ktoré slová sa rovesníckym mediátorom vybavia v pamäti, keď sa povie mediácia?

  • spolupráca, komunikácia, empatia, spravodlivosť, kolektív, počúvanie sa, trpezlivosť, tolerancia, pozornosť. 
"To zvládneš!" - Kedy vieme použiť túto vetu? 
  • športová súťaž, pred testom, u zubára, pred operáciou, pri rodinných problémoch, na pohovore, pri cestovaní do zahraničia, pri liečení proti návykom, pred veľkou výzvou, keď máme strach, ako motivácia k úspechu.
Mgr. Dušana Bieleszová 
hosť stretnutia PhDr. Eva Koprena, PhD.
Zdroj: archív ZŠ Záhorácka, Malacky.

 

 

Späť