Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

26.05.2018 21:38

 

3. supervízne stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka bolo zamerané na pripomenutie si zásad zmierňovania napätia v triedach a využívania možnosti rovesníckych mediátorov pomáhať spolužiakom v konfliktných situáciách. Kľúčovou zručnosťou je pritom schopnosť predvídať v odpozorovaných situáciách nepokoj, nervozitu, ľahostajnosť, zvýšené negatívne emócie. 

V diskusii v rámci jednotlivých skupín sme sa sústredili na opis správania, ktoré vedie k spolupráci, ale aj opis správania, ktoré môžeme vnímať ako povýšenecké, nadradené. 

Úlohou rovesníckych mediátorov bolo:

  1. hľadať možnosti, ako sa môžu rovesnícki mediátori spolužiakov zastať, 
  2. diskutovať o tom, čo na nich urobí prvý dojem (vzhľad, správanie,...), 
  3. skúmať možnosti, ako sa spriateliť v situácii, kedy sme niekomu ublížili. 

Rozoberali sme aj otázku zlyhania, prečo k nemu dochádza a ako sa s ním vyrovnať, ako prekonať sklamanie a ako "pestovať" potrebu neustále vytvárať priestor na zlepšovanie, odúšťanie a pomoc aj v situácii, ktoré sú komplikované a náročné. 

Na záver rovesnícki mediátori si určili vedúcich skupiny, v ktorých koordinácii sa budú uskutočňovať ďalšie aktivity zamerané na posilňovanie mediačných kompetencií. 

Späť