Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

25.09.2017 22:14

Supervízne stretnutie po roku s tímom rovesníckych mediátorov v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sa nieslo v duchu rozhovorov a úvah, ako: konfliktným situáciám v triedach predchádzať, zmierňovať napätie v tíme, v kolektíve, byť aktívnym počúvajúcim spolužiaka v situácii, ktorá si pýta pozornosť rovesníckeho mediátora, byť dobrým pozorovateľom, vnímať komunikáciu medzi spolužiakmi, čo možno považovať za konflikt a čo konflikt nie je z pohľadu vnímania situácie rovesníckym mediátorom.

Načrtli sme si modelové situácie a spoločne hľadali riešenia možných reakcií rovesníckeho mediátora pri výskyte napätia, smútku, hnevu, závisti, ohovárania, strachu, ale aj takých situácií, kedy si spolužiak možný konflikt ani často ani neuvedomuje. 

So staršími mediátormi sme sa venovali precvičovaniu základných mediačných zručností. Pripomenuli sme si dôležité vlastnosti rovesníckeho mediátora. 

Z pohľadu pozorovateľa bolo možné vnímať, ako títo starší žiaci skúsenostne dozreli. Mnohí prekvapili, pôsobili uvoľnene, spontánne, ich verbálna, ale aj neverbálna komunikácia naznačovala, že sú si v svojich úlohách istejší. 

Štyria starší mediátori sa zúčastnili aj stretnutia s mladšími mediátormi. Prevzali na seba úlohu sprievodcov a niektoré aktivity s mladšími spolužiakmi realizovali vo vlastnej réžii. Ochotne prevzali na seba úlohu skúsenejších rovesníckych mediátorov, vysvetľovali im svoje postoje ku konfliktným situáciám, naznačovali možné riešenia, kládli otázky dôležité pre ich osobný rast. 

Dušana Bieleszová, mediátorka, 

Marika Chowaniecová, ambasádorka programu v ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava

Späť