Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

29.10.2017 00:00

Prvé stretnutie s  rovesníckymi mediátormi zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa uskutočnilo ešte v roku 2013. Vtedajší siedmaci, ôsmaci a deviataci sú už dnes stredoškoláci a mediačné zručnosti, ktoré sme veľmi starostlivo trénovali, si odniesli so sebou na rôzne stredné školy. 

Januárové tohtoročné stretnutie s rovesníckymi mediátormi tejto školy (mladšími aj staršími žiakmi) malo skôr supervízny charakter. Opäť som sa presvedčila, že ak má škola dobrú klímu a záleží jej na deťoch, vníma ich potreby, podporuje ich v raste, odrazí sa to v komunikácii, spolupráci, aj na kvalite vzťahov všetkých, ktorí tvoria školskú komunitu. V diskusiách s rovesníckymi mediátormi sme sa venovali skúsenostiam žiakov zo zmierňovania napätia v triedach, riešenia konfliktov, zvládnutej komunikácie. 

Otvorená komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, rešpektovanie pravidiel komunikácie, dôvera, spolupráca pri riešení zadaných úloh tejto mladej generácii nie je cudzia. Počas stretnutia sme trénovali uhly pohľadu, aktívne počúvanie, opäť sme si precvičili scitlivovanie pozorovania, definovali javy neverbálnej komunikácie v rôznych emóciách cez gify. Hovorili sme o spolupráci, dôvere, spoznávali názory, diskutovali na rôzne témy.

V ZŠ sv. Cyrila a Metoda beží program rovesníckej mediácie pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Márie Čačkovej piaty rok úspešne. Je cítiť na kontakte s učiteľmi, žiakmi, že tejto škole záleží na dobrých vzťahoch, na kultúre školy, zdravej klíme, otvorenej komunikácii, aj na rozumnom riešení konfliktov. 

Späť