Tréning pedagógov v spojenej škole v Nižnej

01.07.2016 18:15

Spoluprácu, tímovosť, emócie a obranné mechanizmy sme prvý februárový deň rozoberali z rôznych uhlov pohľadu v tíme pedagógov Spojenej školy v Nižnej. Skvelý učitelia otvorene a úprimne hovorili o pocitoch, ktoré v nich akýkoľvek konflikt zanecháva, uvažovali nad tým, čo robí dobrý tím dobrým, rozprávali o prekážkach kvalitnej spolupráce z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Hovorili sme o príčinách konfliktov,  vplyve emócií a obranných mechanizmoch na riešenie, vyriešenie konfliktov, ich spracovanie.

Učitelia sa počas aktivít zhodli aj na tom, že kvalitný tím potrebuje vzájomnú spoluprácu, kde sú dôležité pravidlá, jasný spoločný cieľ, panuje dôvera, učitelia sa rešpektujú, majú radosť z pozitívnych výsledkov. Na príkladoch prípadových štúdií sme v skupinách skúmali postoje učiteľov v rôznych pracovných situáciách, rozdielne názory obhajovali, zdôvodňovali, snažili sa ich chápať, rešpektovať. Pedagógovia si vytvorili pozitívny príbeh školy a v príjemnej a veľmi konštruktívnej atmosfére sme strávili tri hodiny v sebapoznávaní a poznávaní názorov kolegov. 

Dušana Bieleszová

Späť