Tréning rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

23.10.2017 22:14

S rovesníckymi mediátormi ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách sme sa počas tréningových aktivít pozreli na rôzne modelové konfliktné situácie z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň sme si kládli aj tieto otázky: 

Ocitol si sa v podobnej situácii? Ako si reagoval? Ako si mohol reagovať? Aké dôsledky mala tvoja prosba? Stalo sa, že si sa bál ozvať?  Mal si problém vyjadriť prianie, vysloviť prosbu?

Niektoré z aktivít na spoločnom stretnutí mladších mediátorov si skúsené rovesnícke mediátorky usmerňovali bez pomoci nás, dospelých. Zároveň bolo príjemným zistením vidieť, že pozornosť tímu a vzájomné diskusie prebiehali spontánne, otvorene, priamo bez potreby kontrolovať si "povedané" pohľadom na dospelých. 
 
- "Vadí mi, keď ma vyrušuješ, bol by som rád, ak by si to nerobil."
-"Som sklamaná, že si nedodržal sľub a prezradil tajomstvo. Nerob to viac, lebo stratím k Tebe dôveru."
-"Nemali by sme o nej hovoriť, keď tu nie je. Nemôže sa brániť."
 
Aj také reakcie komunikovali deti v tíme pri hraní rolí na modelové situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v triede medzi spolužiakmi. 
Tréningové aktivity boli ďalej zamerané na schopnosť vyjadriť záujmy, potreby, preformulovať sporné vety. Identifikovali sme aj najčastejšie sa vyskytujúce predsudky v triedach, ktoré môžu byť zdrojom konfliktu. 
 
Tréningové stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže, ktorý je realizovaný za finančnej podpory Rady vlády pre prevenciu kriminality s finančnou spoluúčasťou Združenia rodičov. 
Späť