Začlenenie mediácie do ZŠ Park Angelinum, Košice

12.12.2012 20:11

Začlenenie školskej mediácie do prostredia školy predpokladá jej pochopenie a prijatie v pedagogickom tíme. Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov prostredníctvom rovesníckej mediácie sa ukazuje byť vhodnou cestou prevencie. Súčasťou školských príbehov každého žiaka sú ich kamaráti. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov najprirodzenejším prostredím zdieľania pocitov a názorov. Ak sa tento dej odohráva pod ochranou rukou pedagógov a s podporou rodičov, má šancu na úspech. Tím  učiteľov a vychovávateľov v ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach má záujem žiakom dopriať poznanie, že rôznorodosť môže byť ich obohatením. Svojim žiakom ponúka zdravú a konštruktívnu alternatívu riešenia konfliktov v školskom prostredí. Ako mediátor a garant programu sa teším na ďalšie stretnutie. 

Školská mediácia - aktivity v ZŠ Park Angelinum 8, Košice

Hodnotenie workshopu: Vysoko oceňujeme priebeh workshopu:"Školská mediácia", ktorý pre nás pripravila pani Mgr. D.Bieleszová. Aj napriek vyššiemu počtu účastníkov (50 pedagógov) bol realizovaný zážitkovou formou. Pomer teoretických vedomostí a praktických činností bol rovnomerne vyvážený a pre pedagógov zrozumiteľný. Okrem základných informácií o školskej mediácii sme sa veľa dozvedeli aj o našom tíme a škole. Atmosféra bola príjemná a poskytovala priestor pre otvorenú komunikáciu. Pevne veríme, že naša ďalšia spolupráca bude vzájomne obohacujúca.

Ďakujeme, Mgr.Brédová, riaditeľka ZŠ Park Angelinum, Košice

Späť