Tréning školskej mediácie v ZŠ Park Angelinum, Košice

27.11.2012 20:13

Pedagógovia  pod vedením riaditeľky Základnej školy Park Angelinum v Košiciach Mgr. Renáty Brédovej v školskom roku  2012/2013 implementujú program Školskej a rovesníckej mediácie do prostredia školy. Úvodnej prednáške, ktorá vniesla základné informácie o školskej mediácii predchádzalo vyplnenie dotazníka, ktorý mapoval podnety, potreby a očakávania učiteľov. Získali sme prehľad v troch oblastiach: 

  • Ktoré podnety vyvolávajú negatívne emócie vo vzťahu ku kolegom?
  • Ktoré podnety vyvolávajú negatívne emócie vo vzťahu k žiakom?
  • Čo potrebujú pedagógovia, aby sa im v práci lepšie fungovalo?
  • Ako zvyknú učitelia a vychovávatelia reagovať v konfliktných situáciách?
  • Ktoré vlastnosti by mal mať dobrý nadriadený? 

23.novembra päťdesiat učiteľov a vychovávateľov absolvovalo štvorhodinový tréning, ktorý bol zostavený na základe výsledkov dotazníka, rozhovorov po absolvovaní úvodnej prednášky. Tréningové aktivity boli rozdelené do troch tém: 

  • Vývoj konfliktov a obranné mechanizmy
  • Konflikty medzi žiakmi v ich akútnej fáze
  • Pozitívne myslenie a očakávania (vízie, vedúci MZ, PK, rodičia, identita učiteľa). 

Školská mediácia a pochopenie jej pravidiel medzi pedagógmi je dôležitou podmienkou pred zavedním programu rovesníckej mediácie. Učitelia a vychovávatelia ZŠ Park Angelinum majú tento úvodný proces úspešne za sebou. 

V ďalších mesiacoch pokračujeme v aktivitách so žiakmi na zavedení programu Rovesníckej mediácie. 

 

Späť