Úloha rovesníckych mediátorov - stretnutie s pedagógmi ZŠ A. Dubčeka (Bratislava)

05.09.2017 22:19

Veľkú časť minulého školského roka sme mali možnosť spoznávať tím rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. Ich prvé očakávania od rovesníckej mediácie boli takéto: naučíme sa riešiť konflikty, budeme mať menej konfliktov, budem vedieť lepšie riešiť problémy ja sám, spolupráca, lepšie zapadnúť do priemernej spoločnosti, zlepšiť komunikačné schopnosti, vcítiť sa do situácie človeka, ktorý má problém, byť milý, mať viac kamarátov, informácie, viac pomoci, byť viac empatickejšia, aby nás pri problémoch nepohltili pocity, zlepšenie vzťahov v triede, udobrenie, riešiť konflikty v pokoji, vedieť spolužiakov lepšie vypočuť, byť milý, nestranný. 

V prvý školský deň tohto školského roka sme učiteľov tejto školy previedli aktivitami, ktoré v nás z minulého školského roka zanechali najsilnejšie odozvy na reakcie žiakov. Hovorili sme o tom, ako zvládali aktívne počúvanie, opisné a hodnotiace pozorovanie. Učitelia si vyskúšali hru na skupinovú dynamiku. Pomôckou nám boli fotografie zo stretnutia, kde boli zachytené emócie žiakov, ich reakcie. Otvorili sme aj tému hodnôt, ako tolerancia, sebazlepšovanie, trpezlivosť, cieľavedomosť, kreativity, radosť,..Učitelia sa dozvedeli, ako sa ich žiaci snažili vnímať a chápať vzájomné odlišnosti. 

Venovali sme sa pozitívnym pocitom ich žiakov, na čo sa tešia a z čoho majú radosť "oslava narodenín, víťazstvo v kajakoch, chcela by som byť YouTuberkou, mať pevné vzťahy, byť oporou blízkym, teším sa na prázdniny, na školu v prírode, na najbližšie stretnutie s neterou a kamarátkami, na letné stretnutie so sesternicami, skončiť vysoku školu, šachové turnaje, teším sa na Vianoce, tábory, dovolenku, na dospelosť, na zážitky, na budúcnosť, na futbal, zápas, teším sa na dalšie stretnutie mediátorov, na narodeniny, na piatok, keď pôjdem na Kryštofa, na dobrý výkon v práci, na dobré vychovanie psa, na šťastie, teším sa na každú pozitívnu zmenu, na streľbu, hudbu, kone."

Záver stretnutia patril objasneniu toho, ako treba pomáhať rovesníckym mediátorom v triede zvládať problémové situácie, či už v rovine zmierňovania napätia v triede, kde žiaci môžu využívať rozhovor, aktívne počúvanie, pomoc spolužiakom, v tých situáciách, kedy niektorým chýba odvaha, chýbajú tie správne slová, kedy cítia snahu, že sa presadzuje len jeden názor. 

Môžu byť pre učiteľov hlasom žiakov smerom k pochopeniu súvislostí, pričom dôležitá bude dôvera a podpora pedagógov. Príjemné stretnutie s učiteľmi sme zakončili spontánnymi rozhovormi o žiakoch a spolu s ambasádorkami programu sme skonštatovali, že vyber rovesníckych mediátorov sa v triedach vydaril. 

Späť