Veriť im a nechať ich ísť na hranu ( v bezpečnom priestore)

19.11.2016 22:37

"Častokrát sú moje očakávania nenaplnené, možno pre moje prehnané nároky voči ľuďom, a možno len preto, že očakávam to, čo dávam, ale títo mladí ľudia, nie že splnili moje očakávania, ale ešte ich aj vysoko prekonali, a to úplne neskromne. Okrem toho, že ma nabili neskutočnou energiou na niekoľko dní tak ma opäť presvedčili o tom, že dnešní mladí ľudia si zaslúžia oveľa viac rešpektu ako im dávame a viem, že naša budúcnosť aj vďaka nim bude svetlejšia a lepšia..."

Dagmar Tragalová, spolulektorka programu rovesníckej mediácie v SŠ v Nižnej

Ako sa cíti rovesnícky mediátor v situácii, keď je v centre diania pri organizovaní zoznamovacieho stretnutia s prvákmi? Čo je pre staršieho rovesníckeho mediátora najťažie pri príprave aktivít? Ako vnímajú mladších rovesníkov starší a skúsenejší študenti? Ako si získali počas zoznamovacieho dňa pozornosť, rešpekt? Aké slová použili? Čím spolužiakov prekvapili?

Aj tieto otázky sme kládli rovesníckym mediátorom zo Spojenej školy v Nižnej na stretnutí, ktoré malo supervízny charakter. Onášho posledného stretnutia rovesnícki mediátori stihli usporiadať zoznamovacie aktivity pre prvákov, a to hneď dvakrát. Cieľom bolo nielen vytvoriť priestor na zoznámenie sa, ale oboznámiť nových žiakov školy aj s jej kultúrou, s atmosférou, kde sprevádzanie mladších, pomoc, spolupráca budú súčasťou ich študentského života. Zároveň mediátori získali priestor na vysvetlenie, v čom je mediácia faj. A keďže sú rovesnícki mediátori aj dobrí pozorovatelia, počas motivačných aktivít sa snažili hľadať také osobnosti medzi prvákmi, ktoré by v tíme rovesníckych mediátorov radi privítali. 

 

Mediátori nás prekvapili nielen zrelými názormi, nadšením, ale aj prípravou, ktorú stretnutiam s mladšími spolužiakmi venovali. Príklad skvelej prípravy rovesníckeho mediátora uvádzame pod textom v pôvodnom znení.

Naše pocity z novembrového stretnutia zhrnula Dagmar Tragalová z Mediačného centra v Poprade:

"Na začiatku školského roka rovesníckych mediátorov ambasadorka projektu (pedagóg, výchovná poradkyňa) Ľubka Lešňovská požiadala, aby v prváckych triedach spravili s novými žiakmi nejaké aktivity a predstavili im program rovesníckej mediácie. A oni sa toho zhostili úplne na výbornú. Rozobrali si triedy a pracovali s nimi na skupinovej dynamike, aby sa už od začiatku školy dobre cítili v novom kolektíve. Dokonca s nimi urobili aj druhé stretnutie, kde si vybrali nových rovesníckych meditorov, s ktorými budú pracovať počas celého školského roka, aby za seba vytrénovali náhrady, keď zo školy odídu. Ako povedala Ľubka, stali sa ich sprievodcom v ich štúdiu. Mediátori nám na začiatok porozprávali ich pocity v pozícii mediátora - lektora, to ako ich vnímali mladší spolužiaci, ale aj to, akou zmenou za ten rok prešli.
Dovolim si povedať, že toto je ukážka toho, ako môže byť projekt udržateľný, keď ho má pod patrónom osoba, ktorá mu verí. Keď aj samotní účastníci projektu sú presvedčení, že to čo robia, prinesie im, ale aj ostatným úžitok a efekt do budúcna, vyformuje ich kritické myslenie a zmení spôsob správania voči sebe samému a ostatným. Práve títo mladí ľudia začínajú budovať novú kultúru ich školy, menia jej klímu a formuju nielen seba, ostatných spolužiakov, ale aj samotných učiteľov. Svojim postojom dávaju najavo, že sú súčaťou výchovno-vzdelávacieho procesu a majú čo k nemu povedať a čím prispieť."

 

Príklad prípravy aktivity meditora:

Mediačné cvičenie 15.11.2016 (Spojená škola Nižná)

Vypracoval: Filip Buček, rovesnícky mediátor.

Zadanie: Študenti si sadnú na miesta a vo vymedzenom čase budú musieť určiť jednu osobu. Na túto aktivitu budú mať 35 minút.

Aktivita: Táto aktivita je vytvorená na motív literárneho diela „Kým kohút nezaspieva“ od Ivana Bukovčana.

V uzavretom nákupnom centre, kde sa zišli nasledujúce osoby, sa stala vražda; zabili strážnika, ktorý mal službu. Keďže v nákupnom centre nešla elektrina, nikto nič nevidel, a nič nie je ani na kamerách. Nasledujúce osoby budú uzavreté v jednej miestnosti a za 40 minút budú musieť spomedzi seba vybrať toho, kto strážnika zabil. Osoba, ktorú zvolia, z miestnosti vyjde a bude jej udelený trest smrti.

Osoby:

 • onkologička (MUDr.) 54
 • veterinár (MVDr.) 61
 • prostitútka (základná škola) 27
 • gay (Ing.) 34
 • pracovník v múzeu (PhDr.) 43
 • smetiar (stredná škola) 37
 • kuchár (stredná škola) 43
 • dôchodca (Mgr., PhD.) 79
 • vozíčkar (Ing.) 38
 • študentka s HIV (Mgr. art.) 27
 • potetovaný, svalnatý muž (základné vzdelanie) 35
 • bohatý podnikateľ (Bc.) 32
 • kňaz (ThDr.) 48
 • moslim (neznáme) 28
 • učiteľ (PaedDr.) 51
 • alkoholik, bývalý policajt (Bc.) 49
 • narkoman, bývalý riaditeľ nemocnice (MUDr., PhD.) 45
 • bezdomovec (stredná škola) 39
 • matka dvoch detí (Ing., PhD., DiS.) 35
 • rozvedený muž, v minulosti stíhaný za domáce násilie (stredná škola) 40
 • židovka a žid (Bc.) 22, 23
 • psychicky narušený človek, schizofrenik (bez vzdelania) 22
 • žena s Dawnovým syndrómom (študentka strednej školy) 18
 • transsexuál (Mgr.) 26
 • Róm (stredná škola) 33
 • sudca (JUDr., PhD., Doc.) 71
 • politik (Ing.) 41

Výsledok: Počas tejto aktivity budú sledovaní študenti a ich reakcie na danú situáciu. Ich reakcie sú dôležité pri výbere nových mediátorov, vzhľadom na to, že musia byť nezaujatí voči určitým skupinám osôb a nemali by vnímať iba ich spôsob života, vzdelanie či vek. Potenciálni mediátori by mali reagovať pokojne a nebyť agresívni.

Nadpis tohto príspevku je Veriť im a nechať ich ísť "na hranu", ja už len doplním ...v prostredí, ktoré je pre nich bezpečné, s pedagógmi, ktorí im načúvajú a v priestore, ktorý je pre nich tréningovým. 

  

rovesnícki mediátori                                                        triedni učitelia rovesníckych mediátorov