Výhody mediácie

31.07.2011 16:20

Výhody mediácie

  • flexibilnosť riešenia sporu,
  • dôvernosť, redukcia komunikačných šumov, 
  • predchádzanie citovým zraneniam,
  • tvarovanie zmeny postoja od konfrontácie ku konsenzu a k spolupráci,
  • ústretovosť k obom stranám zúčastneným na spore.

Mediácia ponúka nový pohľad sprostredkovania súvislostí, ak si uvedomíme, že medzi podnetom a reakciou máme priestor, v ktorom existuje šanca zvoliť si správnu odpoveď. 

Späť