Vytváranie neohrozujúceho prostredia

14.01.2017 21:13

ZŠ Park Angelinum v Košiciach, v prvej škole, ktorá sa stala pilotnou školou pre program rovesníckej mediácie v roku 2012, sme sa v rámci projektu školského roka 2016/2017, ktorý je zameraný na prevenciu šikanovania, budovanie pozitívnych životných zručností a školskú mediáciu, venovali v 6. ročníku vytváraniu neohrozujúceho prostredia. 

Spontánnosť, tvorivosť, flexibilita uvažovania, výborné komunikačné zručnosti, ktorými žiaci týchto ročníkov disponovali, predurčovali záujem, aj aktívny prístup k tréningovým aktivitám. Žiaci všetkých troch ročníkoch zadelení v skupinách živo diskutovali, prezentovali vlastné názory, ale učili sa načúvať názorom svojich spolužiakov. Venovali sme sa predsudkom, učili sa pozorovať emócie v neverbálnych prejavoch, trénovali "ja vyjadrenia", preformulovávali výroky, určovali záujmy, potreby, učili sa rôznym stratégiám rozhodovania.

Témy tréningových aktivít:

  • Reflexia a seareflexia, konflikty – príčiny, prejavy, pocity, riešenia.
  • Pozorovanie a brainstorming – opisné a hodnotiace pozorovanie, analýza deja, obsahu, identifikácia pocitov, brainstorming riešení.
  • Aktívne počúvanie, dôvera, spolupráca – využívanie sluchového vnímania s dôsledkami na aktívnu spoluprácu, sebapoznanie, dôvera a spolupráca.
  • Zadávanie presných inštrukcií, overovanie si pochopenia zadania inštrukcií.
  • Predsudky - diskusia k predsudkom, ako ich získavame, ako sa s nimi vyrovnávame.
  • Emócie - tréning rozlišovania emócií na základe giffov – pozorovanie neverbálnej komunikácie.
  • Vyjadrenie záujmov  a potrieb - preformulovanie viet, ja výroky.
  • Skupinová dynamika – hľadanie rolí v skupine.
  • Stratégie rozhodovania – náhoda (žreb), vedúci skupiny, dohoda, hlasovanie.

Hodnotenie stretnutia žiakmi: 

„Bolo to fajn. Hravým spôsobom ste nás učili práci v kolektíve. Musím povedať, že to viete s deťmi.“

„Bolo to úžasné, aj vy ste, veľmi, páčilo sa mi, že ste nás vedeli pochopiť a porozumieť nám. Aj tie kolektívne hry boli perfektné. Proste všetko.“

„Bolo to veľmi dobré. Najviac sa mi páčila hra. Som veľmi rád, že ste prišli, veľa som sa od toho naučil.“

„Veľmi sa mi celý program páčil, najviac asi hry kozmos a labyrint. Ďakujeme za celý krásne prežitý čas.“

„Mne sa táto aktivita veľmi páčila, bolo to zábavné a aj niečo sme sa naučili.“

„Super, aktivita najlepšia bola hľadanie zvuku podobného. SUPER. Ďakujeme!“

„Bolo to super. Páčilo sa mi najviac jak sme všetci spolu robili.“

„Táto hodina sa mi veľmi páčila. Bola zábavná a poučná. Najviac sa mi páčila hra, v ktorej sme počúvali hlásenia z vesmíru. Ďakujem J

„Bolo to celkom fajn. Najviac sa mi páčila hra KOZMOS.“

„Veľmi sa mi to páčilo. Najlepšia aktivita bola tá posledná s tým vesmírom. Bolo to zábavné, ale aj poučenie z toho vyplývalo.“

„Bolo to super, niečo som sa naučil. Páčili sa mi tie výrazy z Harryho Pottera.“

 „Veľmi sa mi to páčilo. Najlepšia bola aktivita o kontaminovanom prostredí.“

„Najviac sa mi páčila posledná aktivita. Cítila som sa tu dobre. Dobre som sa zabávala. Ďakujeme za všetko.“

 „Veľmi sa mi páčilo dnešné stretnutie. Najviac sa mi páčila tá posledná aktivita a tá prvá. Dúfam, že som sa niečo naučila.“Viac tu: https://www.skolska-mediacia.sk/news/vytvaranie-neohrozujuceho-prostredia-v-zs-park-angelinum-v-kosiciach/

Späť