Vzájomná inšpirácia škôl (ZŠ Záhorácka, Malacky na návšteve v ZŠ Park Angelinum, Košice)

17.11.2015 20:21

Vzájomná inšpirácia v téme školskej a rovesníckej mediácie môže byť východiskom pre udržanie motivácie riaditeľov škôl pracovať na kvalite medziľudských vzťahov aj touto formou. Tak ako v prípade Základnej školy Park Angelinum v Košiciach, kto

ré nedávno privítalo vo svojich priestoroch vedenie Základnej školy zo Záhoráckej ulice v Malackách.

 

Jedným z dôvodov stretnutia bolo aj získanie informácií o fungovaní programu školskej a rovesníckej mediácie v jednej z dvoch košických škôl, kde metódu riešenia konfliktov cestou dohody, zmierovania už veľmi dobre poznajú. 

 

V diskusii s rovesníckymi mediátormi sa dozvedeli, aké to je, byť v pozícii mediátora už štvrtý rok, ako prekonávali rovesnícki mediátori prekážky, čo považovali za dôležité, čo za menej dôležité. Nechýbala ani reflexia k rokom minulým, kedy s rovesníckou mediáciou rovesnícki mediátori len začínali, kam ich tento spôsob uvažovania posunul, čo ich naučil. Otázky smerovali aj k vzájomnej pomoci mediátorov, ktorí pôsobia v nižších ročníkoch s mediátormi, ktorí patria už k skúseným rovesníckym mediátorom. Informácie, ktoré vedenie školy na Záhoráckej ulici v Malackách získalo, využije v krátkej dobe aj pri podpore tréningových aktivít rovesníckych mediátorov v ich škole. 

Dušana Bieleszová

Späť