Začlenenie rovesníckej mediácie - prvé stretnutie s pedagógmi

16.10.2017 00:00

 

Základná škola Park Angelinum v Košiciach sa stala prvou školou, ktorá bude implementovať v školskom roku 2012/2013 program školskej a rovesníckej mediácie v plnom rozsahu do prostredia/kultúry školy. 

Úvodnej prednáške, ktorá vniesla základné informácie o školskej mediácii predchádzalo vyplnenie dotazníka, ktorý mapoval podnety, potreby a očakávania učiteľov. Získali sme prehľad v troch oblastiach: 

 • Ktoré podnety vyvolávajú negatívne emócie vo vzťahu ku kolegom?
 • Ktoré podnety vyvolávajú negatívne emócie vo vzťahu k žiakom?
 • Čo potrebujú pedagógovia, aby sa im v práci lepšie fungovalo?
 • Ako zvyknú učitelia a vychovávatelia reagovať v konfliktných situáciách?
 • Ktoré vlastnosti by mal mať dobrý nadriadený? 

23. novembra päťdesiat učiteľov a vychovávateľov absolvovalo štvorhodinový tréning, ktorý bol zostavený na základe výsledkov dotazníka, rozhovorov po absolvovaní úvodnej prednášky. Tréningové aktivity boli rozdelené do troch tém: 

 • Vývoj konfliktov a obranné mechanizmy
 • Konflikty medzi žiakmi v ich akútnej fáze
 • Pozitívne myslenie a očakávania (vízie, vedúci MZ, PK, rodičia, identita učiteľa). 

Školská mediácia a pochopenie jej pravidiel medzi pedagógmi je dôležitou podmienkou pred zavedním programu rovesníckej mediácie. Učitelia a vychovávatelia ZŠ Park Angelinum majú tento úvodný proces úspešne za sebou. 

V ďalších mesiacoch pokračujeme v aktivitách so žiakmi na zavedení programu Rovesníckej mediácie. 

Spätná väzba riaditeľky školy:

Vysoko oceňujem priebeh workshopu "Školská mediácia", ktorý pre nás pripravila pani Mgr. D. Bieleszová. Aj napriek vyššiemu počtu účastníkov (50 pedagógov) bol realizovaný zážitkovou formou. Pomer teoretických vedomostí a praktických činností bol rovnomerne vyvážený a pre pedagógov zrozumiteľný. Okrem základných informácií o školskje mediácii sme sa veľa dozvedeli aj o našom tíme a škole. Atmosféra bola príjemná a poskytovala priestor pre otvorenú komunikáciu. Pevne verím, že naša ďalšia spolupráca bude vzájomne obohacujúca.

Mgr. Renáta Brédová, riaditeľka školy

 

Základná škola Park Angelinum v Košiciach sa stala prvou školou, ktorá bude implementovať v školskom roku 2012/2013 program školskej a rovesníckej mediácie v plnom rozsahu do prostredia/kultúry školy. 

Úvodnej prednáške, ktorá vniesla základné informácie o školskej mediácii predchádzalo vyplnenie dotazníka, ktorý mapoval podnety, potreby a očakávania učiteľov. Získali sme prehľad v troch oblastiach: 

 • Ktoré podnety vyvolávajú negatívne emócie vo vzťahu ku kolegom?
 • Ktoré podnety vyvolávajú negatívne emócie vo vzťahu k žiakom?
 • Čo potrebujú pedagógovia, aby sa im v práci lepšie fungovalo?
 • Ako zvyknú učitelia a vychovávatelia reagovať v konfliktných situáciách?
 • Ktoré vlastnosti by mal mať dobrý nadriadený? 

23. novembra päťdesiat učiteľov a vychovávateľov absolvovalo štvorhodinový tréning, ktorý bol zostavený na základe výsledkov dotazníka, rozhovorov po absolvovaní úvodnej prednášky. Tréningové aktivity boli rozdelené do troch tém: 

 • Vývoj konfliktov a obranné mechanizmy
 • Konflikty medzi žiakmi v ich akútnej fáze
 • Pozitívne myslenie a očakávania (vízie, vedúci MZ, PK, rodičia, identita učiteľa). 

Školská mediácia a pochopenie jej pravidiel medzi pedagógmi je dôležitou podmienkou pred zavedním programu rovesníckej mediácie. Učitelia a vychovávatelia ZŠ Park Angelinum majú tento úvodný proces úspešne za sebou. 

V ďalších mesiacoch pokračujeme v aktivitách so žiakmi na zavedení programu Rovesníckej mediácie. 

Spätná väzba riaditeľky školy:

Vysoko oceňujem priebeh workshopu "Školská mediácia", ktorý pre nás pripravila pani Mgr. D. Bieleszová. Aj napriek vyššiemu počtu účastníkov (50 pedagógov) bol realizovaný zážitkovou formou. Pomer teoretických vedomostí a praktických činností bol rovnomerne vyvážený a pre pedagógov zrozumiteľný. Okrem základných informácií o školskje mediácii sme sa veľa dozvedeli aj o našom tíme a škole. Atmosféra bola príjemná a poskytovala priestor pre otvorenú komunikáciu. Pevne verím, že naša ďalšia spolupráca bude vzájomne obohacujúca.

Mgr. Renáta Brédová, riaditeľka ško

 

Späť