Žiacka konferencia rovesníckych mediátorov - zo zákulisia

17.11.2017 18:40

 

"Ako ste sa s nami cítili?", opýtala sa rovesníckych mediátorov (ZŠ Záhorácka v Malackách a ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave) Róberta Kormanová, bývalá maturantka Spojenej školy v Nižnej na Orave a ich lektorka na konferencii rovesníckych mediátorov. "Dobre", bolo počuť zo skupiny a potom nastalo ticho. Deti, mladež rozmýšľali, ako vyjadriť radosť zo stretnutia a súčasne opísať pocit smútku, že to celé končí. Ticho prerušila siedmačka, rovesnícka mediátorka, Monika Moravčíková slovami: "Nestačí povedať dobré. Ja mám potrebu opísať viac, to čo cítim a ako to cítim, len to neviem presne pomenovať."

Takto nejako som zachytila diskusiu v jednej zo skupín rovesníckych mediátorov troch škôl pred záverom stretnutia na konferencii žiackych mediátorov. To podstatné sa však odohrávalo predtým, v čase prípravy žiackej konferencie, kedy sa rozdeľovala zodpovednosť za čiastkové úlohy. Ak dovtedy mnohé veci boli "akože", tak v prípade konferencie to pre rovesníckych mediátorov bola reálna skúsenosť s plánovaním, prípravou, kontrolovaním úloh, riešením detailov naprieč Slovenskom, naprieč generáciami. Deň pred konferenciou riešili slečny šaty a chlapci saká a košele, posielali si povzbudzujúce správy a návod na to, ako prekonať stres. Tí, ktorí boli s nami prostredníctvom videonahrávok (ZŠ Park Angelinum v Košiciach - príhovor riaditeľky školy Renáty Brédovej a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach - videonahrávka reakcií rovesníckych mediátorov k tomu, čo im mediácia priniesla), poslali úprimné priania, aby konferencia dopadla čo najlepšie. 


"Držím Vám palce, nech všetko dopadne super. ... mediácia v podmienkach ZŠ musí byť chápaná komplexne. Inak sa jej potenciál nerozvinie na plno. Rovesnícki mediátori a školskí ambasádori musia cítiť podporu celej školy. Teším sa na informácie z konferencie." (Renáta Brédová, riaditeľka ZŠ Park Angelinum, Košice)

"Posielam video a držím palce, aby všetko vyšlo." (Mária Čačková, riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach)

V deň konferencie, pred jej začiatkom, sa medzi deťmi našli detailisti, ktorí v príhovoroch a prezentáciách našli priestor na úpravu a smelo sa do nej pustili (Lucka, Laura). Každý vedel, aká je jeho úloha a prečo je dôležité, aby sa jej zhostil čo najlepšie. 


"Dobrý deň, ja som rovesnícka mediátorka a toto je môj kolega, rovesnícky mediátor. Vitajte v našej škole a dovoľte nám odprevadiť vás ďalej"  (Alex, Rastik, Katka, Jurko, Julka, Nikol), takto vítali rovesnícki mediátori svojich hostí. Časť týchto mladých ľudí mala na starosti prezenčné listiny (Klára, Vanes), časť šatne: "Pomôžeme vám s kabátom?"  (Lucas, David a ďalší rovesnícki mediátori) a ďalší už v konferenčnej miestnosti čakali na svoj moderátorský vstup (Laura, Roman, Dominik, Maťa), či prezentáciu (Zinka, Emka, Monika, Carmenka, Johanka, Lenka, Ondrík, Patrik). Postupne, ako odpadávala tréma, sa pripravené texty menili aj na doplnenú improvizáciu v snahe byť čo najviac autentický (Miro). Občas sme si my, dospeláci, v rýchlosti očným kontaktom vymenili informáciu v zmysle "to fakt nacvičené nebolo" (ZŠ Alexandra Dubčeka a ich skvelé prezentačné aj improvizačné výkony).

Súčasťou konferencie bol aj krst knihy Školská a rovesnícka mediácia - riešenie konfliktov v školách/Dušana Bieleszová. Krstným otcom knihy sa stal Erich Rabel, šéfredaktor redakcie školstva vydavateľstva Wolters Kluwer, ktorý autorku knihy v zachytení a zdokumentovaní myšlienok k téme riešenia konfliktov medzi žiakmi dlhé roky podporuje.

Veľká úloha čakala na rovesníckych mediátorov Spojenej školy v Nižnej, ktorí sa ocitli v úlohe lektorov skupiny rovesníckych mediátorov (Dominik, Julka, Evka, Filip, Roberta, Beatka), žiakov základných škôl, ktorých vôbec nepoznali. Ako si poradia s vekovo širokým spektrom detí (od 10 do 16 rokov)? Ako si poradia so skupinovou dynamikou? Ako odhadnú náročnosť aktivít a prispôsobia úlohy veku detí? Pozorovali sme,  ako  s citom, intuíciou, taktom, ale aj s určením pravidiel dokázali usmerňovať priebeh aktivít, ako si získali dôveru detí a ako všetci zabudli na to, že v priestore, kde sa nachádzajú, sedia aj dospelí. Ich prítomnosť nepôsobila rušivo. Naopak, bolo cítiť ich podporu, aktívny záujem pokúsiť sa vnímať svet žiakov ich očami.

Tento deň bol úspechom všetkých rovesníckych mediátorov, aj ich sprievodcov, ktorí tomuto programu vytvárajú v školách priestor. Vidieť toľko ľudí šťastných, spokojných a pozitívne motivovaných, bolo tým najväčším ocenením programu rovesníckej mediácie. 

Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže bol názov projektu ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách, ktorý bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Svojou účasťou na konferencii projekt podporil aj predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality Jozef Halcin. 

Rovesníckych mediátorov na konferencii podporili aj vzácni hostia, skúsení mediátori z praxe (SIMARS, Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Asociácia mediačných centrier Slovenska), pracovníci z odboru prevencie kriminality OÚ, lektori programu školskej a rovesníckej mediácie, odborníci zo školstva, inšpekcie, špeciálni pedagógovia, vysokoškolskí učitelia).

Späť