ZŠ Nováky, Anna Chlupíková

31.08.2012 19:48

Pedagógovia našej školy na úvod šk. roka dnes absolvovali stretnutie so šk. mediátorkou p. D. Bieleszovou na tému Ako formovať kritické myslenie. Odporúčame! 

PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka školy

Späť